Subito Dotacje

 

Fundusze norweskie - dotacje na projekty norweskie


 

fundusze norweskieW związku z podpisanymi w dniu 20 grudnia 2017 roku Memoranda of Understanding, od 2019 roku uruchamiane są nabory wniosków III edycji Funduszy norweskich i EOG (2014-2021). Alokacja dla Polski na dotacje norweskie w wysokości 809,3 mln euro daje szanse na pozyskanie wsparcia finansowego dla zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji, które nie doczekały się współfinansowania ze środków unijnych. Ze względu na fakt, iż najbardziej popularne działania/osie priorytetowe Programów Operacyjnych UE na lata 2014-2020 są już na wyczerpaniu, a budżet UE na lata 2021-2027 jest dopiero w fazie planowania i pierwsze środki w ramach kolejnej perspektywy finansowej zostaną uruchomione nie wcześniej niż w 2022/2023 roku, środki norweskie stanowią doskonałą alternatywę dla polskich podmiotów.

W ramach trzeciej edycji tych funduszy dostępne są jeszcze alokacje na następujące obszary:

- rozwój lokalny – (w ramach konkursu tylko dla 50 miast, które wytypowano w I etapie) ,

- edukacja,

- środowisko, energia i zmiany klimatu (tylko w zakresie energii geotermalnej i wodnej oraz biomasy),

- kultura (tylko w zakresie projektów miękkich dla Działania nr 2),

- zdrowie,

- sprawiedliwość,

- aktywni obywatele.

Dla kogo fundusze norweskie? Przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Nasza firma w związku z bogatym doświadczeniem zdobytym w ramach dwóch poprzednich edycji Funduszy Norweskich, aktywnie pozyskuje dla swoich klientów dofinansowania w ramach konkursów z alokacji NMF/MF EOG, w której dla różnego typy podmiotów jest dostępna dotacja norweska. Pośród blisko 40 opracowanych przez nas dokumentacji aplikacyjnych dla tych środków w obszarach kultury i zdrowia znalazły się takie projekty norweskie jak: inwestycyjne, jak również wydarzenia kulturalne czy programy profilaktyki zdrowotnej. Dla 6 projektów z obszaru kultury i 1 dla ochrony zdrowia świadczyliśmy usługi kompleksowo, tj. opracowaliśmy koncepcję projektu, znaleźliśmy i zakontraktowaliśmy partnera z Norwegii (gdy było to wymagane), przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną i świadczyliśmy usługę zarządzania finansowego. Każdy z tych projektów został z sukcesem wdrożony i rozliczony, a kontrole na miejscu przeprowadzone dla części z nich nie wykazały nieprawidłowości.

                Im szybciej podejmą Państwo decyzję o współpracy, tym szerszy zakres usług będziemy mogli zaoferować i łatwiej będzie uzyskać pożądany pułap punktowy w ramach konkursu. Na odpowiednio wczesnym etapie oferujemy wsparcie w poszukiwaniu partnera z Norwegii/Islandii (nawiązując kontakt bezpośredni w języku angielskim, a także utrzymując relacje z naszymi istniejącymi kontaktami w Norwegii) oraz dopracowaniu koncepcji projektu zgodnej z oczekiwaniami klienta i wytycznymi programowymi.

                Na etapie wdrażania projektu dopuszczamy również nasz udział w spotkaniach z udziałem norweskiego/islandzkiego partnera projektu w kraju i zagranicą.

W związku z licznymi pytaniami od Państwa informujemy, że alokacja III edycji Funduszy Norweskich na rozwój przedsiębiorczości nie jest już dostępna. Tym samym zapraszamy przedsiębiorców do zainteresowania dostępną jeszcze ofertą dofinansowań ze środków unijnych.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696