Subito Dotacje

 

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy


 

pozyskiwanie środków unijnych przez gminyJuż od kilkunastu lat fundusze unijne dla gmin pozwalają samorządom pozyskać potężne środki finansowe na inwestycje, dzięki którym polskie miejscowości z roku na rok stają się piękniejsze, nowocześniejsze i przede wszystkim bardziej przyjazne dla mieszkańców. W Subito Advising znajdą Państwo zaufanego partnera, który sprawnie i profesjonalnie pomoże przebrnąć przez wszystkie procedury i skutecznie pozyska dla Państwa dotacje.

 

Na co można otrzymać środki zagraniczne dla gmin?

 

Fundusze Europejskie dla samorządów są w Polsce proponowane w ramach Programów Regionalnych oraz Programów Operacyjnych. Poszczególne konkursy i nabory wniosków zawsze dotyczą konkretnego obszaru działania. Jeśli gmina chce na przykład zrealizować inwestycję związaną z budową nowej oczyszczalni ścieków, powinna szukać konkursów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w swoim regionie.

 

Obszarów, w których proponowane są dotacje unijne dla gmin na projekty i inwestycje, jest bardzo wiele, a do najważniejszych z nich należą:

 

- infrastruktura,

- ochrona środowiska,

- informatyzacja,

- projekty społeczne,

- projekty kulturalne.

 

Infrastruktura i ochrona środowiska

 

W ramach tego obszaru realizowane mogą być projekty związane m.in. z infrastrukturą transportową, gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami, czy rekultywacją terenów zielonych. W szczególności programy dotacji dla gmin dotyczą takich projektów jak:

- budowa instalacji przeznaczonych np. do zbiórki i selekcji odpadów,

- rozwój sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,

- budowa zbiorników retencyjnych,

- budowa dróg,

- zakup ekologicznego taboru dla transportu miejskiego (autobusy niskoemisyjne),

- tworzenie lub rekultywacja terenów zielonych,

- edukacja środowiskowa,

- zakup sprzętu dla służb ratowniczych,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w celu poprawy ich efektywności energetycznej.

 

Informatyzacja

 

W tym obszarze fundusze europejskie dla gmin są przeznaczone na rozwijanie tzw. e-usług, czyli wdrożenie lub rozbudowę infrastruktury informatycznej pozwalającej mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

 

 

Projekty społeczne i kulturalne

 

W ramach tych obszarów gminy mogą pozyskać środki na realizację bardzo ważnych zadań pomagających rozwiązywać lokalne problemy społeczne np.:

- na przeciwdziałanie bezrobociu (fundusze dla urzędów pracy)

- na programy aktywizujące dla osób w trudnej sytuacji życiowej (fundusze dla ośrodków pomocy społecznej),

- na programy związane z edukacją młodzieży (np. fundusze na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli).

Znacząca część środków jest również przeznaczona na kulturę – gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, czy też renowację zabytków znajdujących się na ich terenie.

 

Na jaki poziom dofinansowania można liczyć?

 

Wysokość dotacji zależy od konkursu – każdy konkurs ma określone indywidualne warunki i za każdym razem mogą one kształtować się nieco inaczej. Gmina lub inna jednostka samorządu terytorialnego może liczyć na dotację pokrywającą albo część kosztów kwalifikowanych projektu (np. 85%) albo dofinansowanie na poziomie 100% wartości projektu.

 

Jak wygląda pozyskiwanie środków unijnych przez gminy?

 

Każda gmina, która chce skorzystać z funduszy unijnych, musi składać wnioski w ramach naborów ogłaszanych najczęściej przez Urząd Marszałkowski, który zajmuje się także wstępną oceną złożonych aplikacji. Na dotacje mogą liczyć najlepsze projekty, czyli takie, które uzyskają w toku oceny największą liczbę punktów.

 

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez gminy nie jest więc łatwe, ponieważ złożony wniosek musi nie tylko spełniać wszystkie warunki formalne, ale przede wszystkim być opracowany w najmniejszych szczegółach – tak, aby komisja oceniająca wnioski nie miała wątpliwości, że realizacja projektu rzeczywiście przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a plan inwestycji i jej kosztorys jest rzetelnie przygotowany.

 

Jak skutecznie pozyskać dotacje unijne dla swojej gminy?

 

Przygotowanie całego projektu, a potem wniosku i całej związanej z nim dokumentacji okazują się dla wielu gmin tak dużym wyzwaniem, że w obawie o niepowodzenie rezygnują z ubiegania się o dotacje. Niepotrzebnie, ponieważ w takich firmach jak Subito Advising mogą znaleźć kompleksową pomoc w tym zakresie.

 

Jeśli mają Państwo pomysły na ciekawe inwestycje i projekty w swojej gminie, wystarczy się z nami skontaktować. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą na każdym etapie przygotowania projektu i wniosku, a potem także podczas rozliczenia dotacji. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że Państwa wniosek będzie profesjonalnie przygotowany od strony formalnej i merytorycznej, co kilkukrotnie zwiększy szanse na jego akceptację. Oferujemy także szeroko rozumiane doradztwo – już na etapie wyboru konkursu i przygotowania projektu.

 

Działamy sprawnie i profesjonalnie, czego dowodem jest długa lista pozyskanych dotacji zarówno na projekty własne, jak i projekty naszych klientów.

 

Fundusze unijne dla Polski w perspektywie na lata 2014-2020 są wyjątkowo wysokie – możliwe, że w kolejnych latach budżet UE już nie będzie dla naszego kraju tak hojny. Warto więc wykorzystać tę ogromną szansę i zaplanować już teraz ambitne inwestycje i projekty, które przyczynią się do dalszego rozkwitu Państwa miasta lub wsi oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy nie musi być trudne – wystarczy zaufać naszym doświadczonym ekspertom, którzy zrobią wszystko, by pozyskać dla Państwa środki unijne i tym samym pomóc zrealizować Państwa projekty.

Zachęcamy również do zainteresowania pozyskaniem dotacji z funduszy norweskich, które mogą być szczególnie cenne w momencie gdy fundusze unijne na lata 2014-2020 w ramach konkursów wyczerpią się, natomiast te na lata 2021-2027 jeszcze nie zostaną uruchomione.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696