fundusze europejskie

Subito Dotacje

 

Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: Bony na innowacje dla MŚP – Etap II

    • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    • Nazwa beneficjenta: Subito Advising Sp. z o. o.
    • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-06-0025/19
    • Data podpisania umowy: 03.12.2019 r.
    • Wartość projektu: 644 810,00 zł
    • Kwota dofinansowania: 366 965,03 zł
    • Rozpoczęcie realizacji projektu: 04.11.2019 r.
    • Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2020 r.
 
O PROJEKCIE:
Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułów z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, których projekt opracowano w etapie usługowym. Wdrożenie produktu będzie możliwe dzięki zakupowi środków trwałych na potrzeby nowego zakładu firmy, w którym prowadzone będą prace montażowe ogrodów wertykalnych w oparciu o wyprodukowane wcześniej dzięki zakupionym i zoptymalizowanym formom, moduły. Celami długofalowymi przedmiotowego wdrożenia będą:
- zwiększenie konkurencyjności produktów firmy dzięki odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby konsumentów w zakresie zielonych technologii (wdrożeniu opracowanych modułów), jak również potencjalnie niższym cenom ofertowym (dzięki produkcji modułów w oparciu o własne formy),
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów firmy w postaci ogrodów wertykalnych oraz gotowych modułów, dzięki utworzeniu nowego zakładu służącego do jednoczesnego montażu/przygotowania większej ilości produktów.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49