Subito Dotacje

 

Aktualności


 

31 10.2018

Nabór wniosków z e-zdrowia w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

W dniu 30 listopada 2018 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typu projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych. Beneficjentami w ramach konkursu mogą być podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach konkursu możliwe będzie wdrożenie następujących typów projektu:

- informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;

- wprowadzenie świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Co najmniej 30% wartości wydatków kwalifikowanych musi być przeznaczonych na pokrycie kosztów stworzenia i/lub oprogramowania wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji. Kosztem kwalifikowanym jest również zakup środków trwałych (np. sprzęt informatyczny). Do 5% wartości projektu może wynieść również koszt przygotowania studium wykonalności.

Maksymalny poziom dofinansowania EFRR wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład krajowy wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Alokacja środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
8 555 800,00 PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 6 lutego 2019 r.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem do ww. konkursu prosimy o kontakt. Współpracujemy również z firmami informatycznymi, które oferują przygotowanie specyfikacji produktowej na zaplanowane przez Państwa e-usługi.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696