Subito Dotacje

 

Aktualności


 

14.10.2023

Udział Subito Dotacje w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

W dn. 11 października br. Prezes Subito Dotacje Sp. z o. o. - Mariusz Zaręba - został zaproszony do udziału w charakterze prelegenta w jednej z debat eksperckich XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów   więcej

28.07.2022

Dofinansowanie inwestycji dla firm z województwa łódzkiego - REACT-EU

W dniach 7-28 września br. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Działania XIII.1 REACT-EU RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   więcej

22.04.2022

Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 1 kwietnia 2022 roku ogłosiła dodatkową edycję konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem konkursu jest wsparcie MŚP z województw Polski Wschodniej w zakresie wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług.   więcej

 

06.12.2021

III nabór dla Działania II Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

W dniu 29 listopada został ogłoszony III nabór dla Działania II – Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.   więcej

19.10.2021

Szansa na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków

Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 23 września 2021 r. harmonogramem naborów wniosków dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje w najbliższym czasie uruchomić prawdopodobnie ostatni już w perspektywie 2014-2020 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.   więcej

15.10.2021

Miliony z Funduszy norweskich na telemedycynę i e-zdrowie

Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy norweskich i EOG dedykowany szpitalom ponadregionalnym oraz instytutom naukowym. Konkurs będzie miał na celu przetestowanie wybranych rozwiązań pilotażowych w ramach technologii telemedycyny oraz e-zdrowia. Prognozowany termin ogłoszenia konkursu to koniec IV kwartału 2021 roku.   więcej

 

14.09.2021

Bony na cyfryzację

W dniu 20 września 2021 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Instytucją organizująca konkurs dla działania 6.2: jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.   więcej

10.12.2020

Fundusze norweskie na działania kulturalne

Fundusze norweskie na działania kulturalne

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otworzyło w dn. 20 listopada br. II nabór dla Działania II – Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   więcej

02.10.2020

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Od 1 czerwca br. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwa VII (najprawdopodobniej ostatni) nabór dla Poddziałania 3.2.2 PO IR: Kredyt na innowacje technologiczne. Do końca roku małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie od 20 do 70% (w zależności od województwa) wartości inwestycji z łącznej...   więcej

 

30.09.2020

mazowsze

Dofinansowanie dla obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego - Działanie 5.3 RPO WM

Aż do 30 listopada 2020 roku przedłużony został nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.   więcej

24.09.2020

Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w woj. mazowieckim wciąż dostępne

Jeszcze tylko przez ponad miesiąc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 otwarty będzie nabór wniosków do Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach...   więcej

07.11.2019

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

W połowie października br. na rachunek Parafii przekazana została końcowa refundacja wydatków (10% przyznanego dofinansowania), co oznacza ostateczne rozliczenie projektu pt. "Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii" dofinansowanego ze środków RPO WŁ...   więcej

 

04.09.2019

BGK kredyt na innowacje technologiczne - fundusze europejskie

BGK kredyt na innowacje technologiczne

Już 12 września br. ogłoszony zostanie kolejny nabór dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie w formie premii technologicznej w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR   więcej

04.06.2019

Fundusze norweskie dla kultury AKTUALIZACJA

W związku z zapytaniami potencjalnych beneficjentów obszaru programowego KULTURA w ramach nowej edycji Funduszy Norweskich nt. zasad aplikowania, przedstawiamy podstawowe informacje, które są nam znane jeszcze przed ogłoszeniem naborów   więcej

03.06.2019

Projekt pt. Trans-Opera ostatecznie rozliczony

W dniu 3 czerwca br. Opera na Zamku w Szczecinie otrzymała końcową refundację dofinansowania dla projektu pt. "Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera"   więcej

 

29.03.2019

Startują Fundusze Norweskie

W ostatnim miesiącu zintensyfikowano prace dotyczące wdrożenia w Polsce kolejnej edycji Funduszy Norweskich 2014-2021   więcej

12.03.2019

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych...   więcej

01.03.2019

Dofinansowanie dla konsorcjum 5 państwowych muzeów

W wyniku procedury odwoławczej koordynowanej przez naszą firmę, na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej projekt pt. "www.muzeach" uzyskał blisko 9,3 mln zł dofinansowania.   więcej

 

28.02.2019

Dofinansowanie dla projektu "Otwarte dane plus"

Dzięki przygotowanym przez nas elementom dokumentacji aplikacyjnej Ministerstwo Cyfryzacji wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości ponad 36 mln zł.   więcej

06.02.2019

SOWA - oświetlenie zewnętrzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego SOWA – oświetlenie zewnętrzne – Nabór II.   więcej

<< poprzednie

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696