Subito Dotacje

 

Aktualności


 

10.12.2020

Fundusze norweskie na działania kulturalne

Fundusze norweskie na działania kulturalne

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otworzyło w dn. 20 listopada br. II nabór dla Działania II – Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   więcej

02.10.2020

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Od 1 czerwca br. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwa VII (najprawdopodobniej ostatni) nabór dla Poddziałania 3.2.2 PO IR: Kredyt na innowacje technologiczne. Do końca roku małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie od 20 do 70% (w zależności od województwa) wartości inwestycji z łącznej...   więcej

30.09.2020

mazowsze

Dofinansowanie dla obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego - Działanie 5.3 RPO WM

Aż do 30 listopada 2020 roku przedłużony został nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.   więcej

 

24.09.2020

Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w woj. mazowieckim wciąż dostępne

Jeszcze tylko przez ponad miesiąc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 otwarty będzie nabór wniosków do Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach...   więcej

07.11.2019

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

W połowie października br. na rachunek Parafii przekazana została końcowa refundacja wydatków (10% przyznanego dofinansowania), co oznacza ostateczne rozliczenie projektu pt. "Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii" dofinansowanego ze środków RPO WŁ...   więcej

04.09.2019

BGK kredyt na innowacje technologiczne - fundusze europejskie

BGK kredyt na innowacje technologiczne

Już 12 września br. ogłoszony zostanie kolejny nabór dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie w formie premii technologicznej w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR   więcej

 

04.06.2019

Fundusze norweskie dla kultury AKTUALIZACJA

W związku z zapytaniami potencjalnych beneficjentów obszaru programowego KULTURA w ramach nowej edycji Funduszy Norweskich nt. zasad aplikowania, przedstawiamy podstawowe informacje, które są nam znane jeszcze przed ogłoszeniem naborów   więcej

03.06.2019

Projekt pt. Trans-Opera ostatecznie rozliczony

W dniu 3 czerwca br. Opera na Zamku w Szczecinie otrzymała końcową refundację dofinansowania dla projektu pt. "Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera"   więcej

29.03.2019

Startują Fundusze Norweskie

W ostatnim miesiącu zintensyfikowano prace dotyczące wdrożenia w Polsce kolejnej edycji Funduszy Norweskich 2014-2021   więcej

 

12.03.2019

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych...   więcej

01.03.2019

Dofinansowanie dla konsorcjum 5 państwowych muzeów

W wyniku procedury odwoławczej koordynowanej przez naszą firmę, na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej projekt pt. "www.muzeach" uzyskał blisko 9,3 mln zł dofinansowania.   więcej

28.02.2019

Dofinansowanie dla projektu "Otwarte dane plus"

Dzięki przygotowanym przez nas elementom dokumentacji aplikacyjnej Ministerstwo Cyfryzacji wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości ponad 36 mln zł.   więcej

 

06.02.2019

SOWA - oświetlenie zewnętrzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego SOWA – oświetlenie zewnętrzne – Nabór II.   więcej

29.01.2019

Ponad 100 dokumentacji aplikacyjnych w portfolio Subito Advising

W portfolio firmy Subito Advising znajduje się już ponad 100 projektów, dla których nasz zespół przygotował wniosek aplikacyjny/studium wykonalności i inne załączniki   więcej

16.01.2019

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Zespół Subito Advising oprócz skutecznego pozyskiwania środków posiada również bogate doświadczenie w rozliczaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków zagranicznych   więcej

 

15.01.2019

Podręcznik dobrych praktyk transgranicznych

W ramach zarządzanego przez naszą firmę projektu Opery na Zamku w Szczecinie pt. "Trans-Opera – Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera" odpowiadaliśmy również za przygotowanie podręcznika dobrych praktyk   więcej

14.01.2019

mazowsze

Nabór wniosków do RPO województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

W dniu 29 października 2018 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.   więcej

17.12.2018

Dofinansowanie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Dzięki przygotowanej przez naszą firmę dokumentacji aplikacyjnej, nasz klient z sektora kultury pozyskał ponad 8,4 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   więcej

 

27.11.2018

Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.   więcej

14.11.2018

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach z dofinansowaniem za zagospodarowanie terenu wokół budynków

Dzięki przygotowanej przez nasz zespół dokumentacji aplikacyjnej, przy Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach powstanie ogród sensoryczno-terapeutyczny, zostanie wykonane kompleksowe zagospodarowanie terenu, a także przebudowie/termomodernizacji poddane zostaną dwa budynku szpitalne.   więcej

<< poprzednie

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696