Subito Dotacje

 

Dotacje jednostek samorządu terytorialnego


 

dotacje jednostek samorządu terytorialnegoDotacje dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią znaczącą część Funduszy Europejskich przewidzianych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. To potężny zastrzyk środków finansowych, dzięki którym tysiące gmin w Polsce, a także miasta i powiaty mogą realizować najbardziej ambitne plany rozwoju swojej infrastruktury i tym samym ulepszać życie swoich mieszkańców. W firmie Subito Advising skutecznie pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego pozyskać dotacje unijne i fundusze norweskie, wspierając je na każdym etapie całego procesu – od wnioskowania aż po rozliczenie środków.

 

Dotacje unijne – ważne źródło finansowania samorządów

 

Sprawne funkcjonowanie jednostki samorządowej zależy w dużej mierze od tego, jakim budżetem dysponuje. Ostatecznie to stan finansów decyduje o tym, że gmina może odnowić chodniki, wyremontować drogi, zmodernizować oczyszczalnię ścieków, czy wybudować mieszkańcom długo wyczekiwaną ścieżkę rowerową.

 

Najważniejsze źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego to przede wszystkim dochody własne np. z podatków i opłat lokalnych, dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa, kredyty i pożyczki, czy wreszcie dotacje unijne. Te ostatnie w ramach perspektywy 2014-2020 są prawdopodobnie po raz ostatni dostępne dla Polskich samorządów w tak dużej wysokości. To ostatni dzwonek, by skorzystać z potężnego zastrzyku gotówki i zrealizować największe marzenia swoich mieszkańców. W związku z ograniczoną dostępnością funduszy unijnych w latach 2019-2020 warto też wykorystać szanse w postaci konkursów kolejnej edycji funduszy norweskich.

 

Subito Advising – zaufany partner w procesie pozyskania dotacji

 

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich? Na początku należy zdefiniować potrzeby i opracować na ich podstawie wstępny projekt, potem sprawdzić dostępne programy finansowe i złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletną dokumentacją.

 

W większości prac mogą Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie ekspertów od dotacji unijnych w firmie Subito Advising. Naszymi klientami są zarówno niewielkie gminy, jak i duże miasta oraz powiaty. W ramach usług świadczonych dla podmiotów publicznych oferujemy:

- doradztwo i aktywne wsparcie w poszukiwaniu możliwych form finansowania projektów samorządowych,

- pomoc w opracowaniu dokumentacji strategicznej projektu,

- pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej i składaniu wniosku o dotację,

- rozliczanie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Oferujemy pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta – mogą nam Państwo zlecić wykonanie konkretnych zadań wyłącznie na wybranym etapie wnioskowania o dotację lub powierzyć kompleksową obsługę aplikowania/rozliczania. W każdym przypadku zapewniamy pełen profesjonalizm wynikający z wiedzy i wieloletniego doświadczenia, a także wyjątkową sprawność i skuteczność działania.

 

Kto może być beneficjentem dotacji?

 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), do których skierowana jest oferta dotacji unijnych, to między innymi:

 

- na prawach powiatu,

- powiaty

- stowarzyszenia i związki samorządów

- różne jednostki wykonujące zadania na rzecz samorządów.

 

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego są tak naprawdę przeznaczone dla mieszkańców miast i wsi – to oni przecież finalnie korzystają z nowych lub zmodernizowanych dróg, chodników, szkół, szpitali czy ekologicznych autobusów. Od włodarzy samorządowych jednak zależy, czy dostrzegą potrzeby mieszkańców i czy będą w stanie je zaspokoić, wykorzystując do tego dotacje unijne czy fundusze norweskie.

 

Na co można przeznaczyć dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego?

 

Dofinansowanie unijne dla samorządów jest przewidziane na zaspokojenie potrzeb w kilku obszarach, co umożliwia realizację szerokiego wachlarza różnych potrzeb miast i gmin. Środki są przyznawane w ramach Programów Regionalnych oraz ogólnokrajowych.

 

Do najważniejszych obszarów pomocy finansowej należą:

 

- infrastruktura (m.in. drogowa i transportowa),

- ochrona środowiska,

- informatyzacja,

- projekty społeczne,

- projekty kulturalne.

 

Dotacje mogą Państwo przeznaczyć między innymi na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę instalacji do selekcji odpadów, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę nowych dróg, zakup ekologicznego taboru dla miasta (autobusy niskoemisyjne), termomodernizację budynków, projekty aktywizujące osoby w trudnej sytuacji życiowej i osoby bezrobotne, rewitalizację terenów zielonych, czy renowację zabytków znajdujących się na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

 

To tylko przykłady projektów, na które można uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat aktualnych konkursów i programów uzyskają Państwo, kontaktując się z naszą firmą. Nasi doświadczeni eksperci chętnie wyjaśnią Państwu możliwości dotyczące dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, a także pomogą sprawnie przebrnąć przez wszystkie etapy ich pozyskania oraz rozliczenia.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696