ZIELONE ŚCIANY

 

Badania i rozwój


 

Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskania dofinansowania w oparciu o działalność badawczo-rozwojową, a także na działania inwestycyjne.

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków:

- Funduszy Europejskich dla Regionów (16 Programów na lata 2021-2027)

- Funduszy Europejskich na Nowoczesną Gospodarkę (FENG na lata 2021-2027)

- programów krajowych prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie zarówno projektów inwestycyjnych (prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia), jak również badawczo-rozwojowych. W ramach dokumentacji odpowiadamy również za przygotowanie biznesplanu. Oferujemy przy tym wsparcie koncepcyjne, tj. proponujemy rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania/dostosowania do uzyskania kwalifikowalności zaplanowanych przez Przedsiębiorcę wydatków. W szczególności pomagamy nakreślić kierunek badawczy projektu, by mógł wpisać się w obecne trendy przyznawania dofinansowania przedsiębiorcom.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów

W przypadku pozyskania dofinansowania oferujemy kompleksowe bądź częściowe zarządzanie projektem. Wsparcie może obejmować zarówno tylko proces rozliczania przedsięwzięcia na rzecz instytucji zarządzającej, jak również kompleksową usługę obejmującą również doradztwo prawne (zamówienia publiczne zgodne z zasadą konkurencyjności), obsługę księgową oraz koordynację działań merytorycznych

Do naszych największych sukcesów w zakresie pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw należą przede wszystkim dotacje pozyskane na działalność marki 4NatureSystem - Wertykalni w obszarze wewnętrznych ogrodów wertykalnych, tj.:

- dotacja w wysokości 1 550 666,41 zł na projekt pt. Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

- dotacja w wysokości 385 814,43 zł na projekt pt. Vertical Farming – miejskie pionowe ogrody użytkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- dotacja w wysokości 366 965,03 zł na projektu pt. Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

- dotacja w wysokości 244 000,00 zł na projekt pt. Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pozyskaliśmy również dotację w wysokości prawie 900 tys. zł dla firmy Amber Apple Sp. z o. o. w ramach działania 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój (Kredyt na innowacje technologiczne), a także dotacje na inwestycje z regionalnych programów operacyjnych dla województw: łódzkiego i mazowieckiego na lata 2014-2020 dla blisko 10 firm.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696