Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Oferujemy wsparcie dla podmiotów publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej w zakresie pozyskania dofinansowania, a także optymalizacji procesów i przygotowywania strategii rozwoju:

  1. Pozyskanie dofinansowania

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków:

- Regionalnych Programów Operacyjnych,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

- Funduszy Norweskich,

- programów krajowych prowadzonych przez Ministra Zdrowia.

W przypadku, gdy jest to konieczne, opracowujemy również wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji w systemie IOWISZ.

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych (prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia), programów profilaktycznych (wraz z ich ewentualnym przygotowaniem) oraz badawczych. Oferujemy przy tym zawsze realne wsparcie koncepcyjne, tj. proponujemy rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania/dostosowania do uzyskania kwalifikowalności zaplanowanych przez Zamawiającego wydatków.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów

W przypadku pozyskania dofinansowania oferujemy kompleksowe bądź częściowe zarządzanie projektem. Wsparcie może obejmować zarówno tylko proces rozliczania przedsięwzięcia na rzecz instytucji zarządzającej, jak również kompleksową usługę obejmującą również doradztwo prawne, obsługę księgową oraz koordynację działań merytorycznych.

  1. Optymalizacja procesów

Dzięki współpracy z ekspertami z obszarów medycyny, zarządzania służbą zdrowia oraz finansów oferujemy również unikatowe na polskim rynku narzędzia optymalizacyjne dla placówek ochrony zdrowia. W oparciu o wykonany audyt danej placówki w zakresie finansów, zatrudnienia, kontraktacji, wykonań czy organizacji procesów medycznych, jesteśmy w stanie przygotować zindywidualizowany model matematyczny, a także zalecenia wdrożeniowe.
W oparciu o rozwiązania optymalizacyjne w zakresie organizacji procedur, grafiku personelu medycznego czy prognoz finansowych, możliwe jest uzyskanie w zakładanej perspektywie czasowej znaczących oszczędności, które stanowią alternatywę dla dotacji oraz instrumentów zwrotnych.

  1. Przygotowywanie strategii rozwoju i planów restrukturyzacji

Pochodną przygotowanego audytu placówki opieki zdrowotnej może być również strategia rozwoju instytucji, która prócz rozwiązań optymalizacyjnych będzie uwzględniać także zalecenia inwestycyjne oraz rozwojowe, uwzględniające m. in. prognozy demograficzne oraz rezultaty map potrzeb zdrowotnych dla danego regionu. W oparciu o te dane opracowujemy również plany restrukturyzacji dla placówek, które trapią problemy w różnych obszarach działalności. Zarówno strategia rozwoju, jak również plan restrukturyzacji mogą stanowić cenne dokumenty w procesach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł krajowych
i zagranicznych (np. umożliwiając zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny wniosku), jak również pożyczek i kredytów.

  1. Programy profilaktyczne/Programy polityki zdrowotnej

Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz współpracujących szpitali proponujemy również wsparcie w opracowywaniu programów profilaktycznych oraz programów polityki zdrowotnej. W przypadku programów profilaktycznych wsparcie obejmuje również ewentualne dostosowanie dokumentu do potrzeb ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych do celów wdrożenia programu. Opracowując programy polityki zdrowotnej bierzemy natomiast pod uwagę wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Do naszych największych sukcesów w zakresie obsługi podmiotów w obszarze ochrony zdrowia należą:

- opracowanie studium wykonalności dla budowy Siedleckiego Centrum Onkologii, na podstawie którego Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. uzyskał kredyt inwestycyjny ze wsparciem budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 56 mln zł (koszt całej inwestycji to ok. 112 mln zł) – obiekt jest już otwarty dla pacjentów,

- pozyskanie dofinansowania oraz skuteczne rozliczenie dla Powiatu Przasnyskiego projektu pt. Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w blisko 100% sfinansowanemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014; w ramach projektu o wartości ponad 4,1 mln zł, dla którego Subito Advising prowadziło usługę zarządzania finansowego, w ciągu ponad 2 lat wzięło udział blisko 13 tys. mieszkańców powiatu przasnyskiego, z czego ok. 3 tys. osób zostało przebadanych pod kątem chorób układu krążenia,

- opracowanie wstępnej oraz zasadniczej dokumentacji aplikacyjnej dla Mazowieckiego Szpitala w Siedlcach Sp. z o. o. w partnerstwie z Mińskim Regionalnym Klinicznym Szpitalem Położniczym, na podstawie której projekt pt. Record Use Observation Keeping – trans-border cooperation of regional hospitals in Siedlce and Minsk for mother and child health uzyskał najwyższą liczbę punktów pośród projektów z obszaru ochrony zdrowia oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln EUR w ramach Programu EWT Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,

- pozyskanie dofinansowań z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (blisko 4,8 mln zł), a także modernizację i doposażenie SOR-ów w Puławach (ponad 2,4 mln zł) oraz Łęcznej (ok. 1,8 mln zł).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696