Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Oferujemy wsparcie dla podmiotów publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej w zakresie pozyskania dofinansowania na działania inwestycyjne i programy profilaktyki zdrowotnej:

  1. Pozyskanie dofinansowania

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków:

- Funduszy Europejskich dla Regionów (16 Programów na lata 2021-2027),

- Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS 2021-2027),

- Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC 2021-2027),

- Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

- Funduszy Norweskich,

- programów krajowych prowadzonych przez Ministra Zdrowia.

W przypadku, gdy jest to konieczne, opracowujemy również wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji w systemie IOWISZ.

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych (prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia) oraz programów profilaktycznych (wraz z ich ewentualnym przygotowaniem). Oferujemy przy tym zawsze realne wsparcie koncepcyjne, tj. proponujemy rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania/dostosowania do uzyskania kwalifikowalności zaplanowanych przez Zamawiającego wydatków.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów

W przypadku pozyskania dofinansowania oferujemy kompleksowe bądź częściowe zarządzanie projektem. Wsparcie może obejmować zarówno tylko proces rozliczania przedsięwzięcia na rzecz instytucji zarządzającej, jak również kompleksową usługę obejmującą również doradztwo prawne, obsługę księgową oraz koordynację działań merytorycznych.

Do naszych największych sukcesów w zakresie obsługi podmiotów w obszarze ochrony zdrowia należą:

- opracowanie studium wykonalności dla budowy Siedleckiego Centrum Onkologii, na podstawie którego Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. uzyskał kredyt inwestycyjny ze wsparciem budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 56 mln zł (koszt całej inwestycji to ok. 112 mln zł) – obiekt jest już otwarty dla pacjentów,

- pozyskanie dofinansowania oraz skuteczne rozliczenie dla Powiatu Przasnyskiego projektu pt. Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w blisko 100% sfinansowanemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014; w ramach projektu o wartości ponad 4,1 mln zł, dla którego Subito Advising prowadziło usługę zarządzania finansowego, w ciągu ponad 2 lat wzięło udział blisko 13 tys. mieszkańców powiatu przasnyskiego, z czego ok. 3 tys. osób zostało przebadanych pod kątem chorób układu krążenia,

- opracowanie wstępnej oraz zasadniczej dokumentacji aplikacyjnej dla Mazowieckiego Szpitala w Siedlcach Sp. z o. o. w partnerstwie z Mińskim Regionalnym Klinicznym Szpitalem Położniczym, na podstawie której projekt pt. Record Use Observation Keeping – trans-border cooperation of regional hospitals in Siedlce and Minsk for mother and child health uzyskał najwyższą liczbę punktów pośród projektów z obszaru ochrony zdrowia oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln EUR w ramach Programu EWT Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,

- pozyskanie dofinansowań z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (blisko 4,8 mln zł), modernizację i doposażenie SOR-ów w Puławach (ponad 2,4 mln zł) oraz Łęcznej (ok. 1,8 mln zł), a także modernizację i doposażenie Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży (ok. 8 mln zł).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696