Subito Dotacje

 

Kultura


 

dotacje na kluturęSzczególne wsparcie oferujemy podmiotom ze sfery kultury i dziedzictwa kulturowego, tj. zarówno instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym, jak również kościołom i związkom wyznaniowym oraz samorządom terytorialnym. W tym zakresie oferujemy następujące usługi obejmujące dotacje na kulturę:

  1. Pozyskiwanie dofinansowania.

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla przedsięwzięć kulturalnych na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie. 

Obsługujemy dotacje unijne dla obszaru Kultura w ramach Programów:

- Regionalne Programy Operacyjne,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

- Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

Ponadto dotacje w ramach:

- Funduszy Norweskich,

- programów krajowych (m. in. organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programów oferujących dotacje w ramach konkursów oraz dotacje celowe dla instytucji kultury, granty dla bibliotek).

Przygotowujemy wnioski o granty na kulturę dla projektów inwestycyjnych (prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia), wydarzeń i warsztatów artystycznych (wraz ze wsparciem w ich ewentualnej organizacji) oraz e-usług i digitalizacji. Oferujemy przy tym zawsze realne wsparcie koncepcyjne, tj. proponujemy rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania/dostosowania do uzyskania kwalifikowalności zaplanowanych przez Zamawiającego wydatków.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów

W przypadku pozyskania dofinansowania oferujemy kompleksowe bądź częściowe zarządzanie projektem. Wsparcie może obejmować zarówno jedynie proces rozliczania przedsięwzięcia na rzecz instytucji zarządzającej, jak również kompleksową usługę obejmującą również doradztwo prawne, obsługę księgową oraz koordynację działań merytorycznych. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie międzynarodowym prowadzimy również konsultacje dla zagranicznego partnera oraz prowadzimy w imieniu klienta negocjacje w języku angielskim.

  1. Analizy źródeł finansowania działalności kulturalnej i inwestycyjnej

Podmiotom ze sfery kultury/dziedzictwa kulturowego proponujemy również dedykowane analizy źródeł finansowania – zarówno dla wszystkich obszarów ich działalności, jak również tych wybranych przez klienta. Analiza stanowi syntetyczne podsumowanie obowiązujących i planowanych możliwości dofinansowania, obejmując m. in. limity wsparcia, wytyczne dot. kwalifikowalności kosztów, główne kryteria punktowe czy planowany termin konkursu.

Pragniemy przy tym doprecyzować, że przygotowana przez nas analiza zawsze stanowi produkty dedykowany konkretnemu klientowi. Nie prowadzimy sprzedaży gotowych opracowań punktów informacyjnych/instytucji zarządzających funduszami unijnymi, wbrew temu o czym tego typu instytucje informują, odstraszając nie jako od korzystania z usług firm konsultingowych. Analiza źródeł finansowania działalności to dla klienta duża oszczędność czasu – dodatkowo zapewniamy w ciągu roku od oddania analizy jedną bezpłatną aktualizację opracowania, w oparciu o harmonogramy/konkursy, które w międzyczasie się pojawiły.

  1. Opracowywanie strategii rozwoju

Dla instytucji kultury oferujemy również przygotowanie strategii rozwoju. W oparciu o audyt obejmujący m. in. analizę finansów, zatrudnienia, oferty kulturalnej czy posiadanej infrastruktury, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania wplecione w profesjonalny dokument planistyczny. Dokument ten, będąc podparty analizą źródeł finansowania czy wynikami badań publiczności/odwiedzających stanowić może podstawę do ubiegania się nie tylko o środki dostępne w konkursach programów europejskich/krajowych, ale również o dotacje celowe Ministra Kultury czy władz miasta/powiatu/województwa.

  1. Zawiązywanie partnerstw międzynarodowych oraz współpraca z artystami i specjalistami z obszaru dziedzictwa kulturowego

Obecnie wiele źródeł finansowania działań miękkich (wydarzenia artystyczne, warsztaty, publikacje) obwarowanych jest dodatkowo koniecznością realizacji przedsięwzięcia wspólnie z zagranicznym partnerem (m. in. Fundusze EOG, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opracowywaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami partnerskimi, oferujemy pomoc w kontaktach z partnerami w języku angielskim – zarówno na etapie nawiązania partnerstwa, jak również późniejszego wdrażania projektu. W celu sformalizowania współpracy przygotowujemy również umowy/porozumienia partnerskie oraz listy intencyjne.

Zdobyte w ostatniej dekadzie doświadczenie w obszarze projektów kulturalnych, a także stała współpraca z narodowymi instytucjami kultury daje nam również duże możliwości na polu współpracy z artystami i specjalistami z obszaru dziedzictwa kulturowego. Pośredniczymy w kontaktach z wysokiej klasy specjalistami/artystami z Polski i zagranicy, dając możliwość ich zaangażowania w danym przedsięwzięciu, zapewniający przy tym wyższą jakość danego projektu.

 

Do naszych największych sukcesów w zakresie obsługi podmiotów w obszarze kultury należą:

- pozyskanie w 2020 roku dofinansowania ze środków norweskich w wysokości ponad 12 mln zł dla Gminy Radwanice na projekt pt. "Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach". Przedsięwzięcie było jednym z 4 (na złożonych 93 wnioski) w ramach Podziałania 1.2 oraz jednym z 21 (na złożonych 224 wnioski) w ramach Działania 1, dofinansowanych zadań w ramach Programu KULTURA.

- pozyskanie w latach 2010-2020 dofinansowania ze środków norweskich (poprzedzone również negocjacjami z norweskimi partnerami) dla 9 polsko-norweskich projektów kulturalnych, obejmujących wydarzenia muzyczne, teatralne i taneczne w takich lokalizacjach jak: Opera Narodowa w Oslo, Olavshallen w Trondheim, Opera Krakowska, Kopalnia GUIDO w Zabrzu, Filharmonia Łódzka czy Teatr Żydowski w Warszawie, w tym skuteczne zarządzanie i rozliczenie 6 z nich, dzięki powierzonemu nam zaufaniu przez część klientów,

- pozyskanie łącznie blisko 50 mln zł dofinansowania ze środków UE dla ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa kulturowego inwestycji – m. in. działań restauracyjnych i konserwatorskich w obiektach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, rekonstrukcji średniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą, rewitalizacji obiektów sakralnych z XVII i XVIII wieku w Rawie Mazowieckiej i Ostrowie Lubelskim czy rewaloryzacji Domu Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie k. Grodziska Mazowieckiego,

- zdobycie zaufania ze strony ważnych polskich instytucji kultury, takich jak: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Opera na Zamku w Szczecinie czy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696