Subito Dotacje

 

Kultura


 

dotacje na kluturęSzczególne wsparcie oferujemy podmiotom ze sfery kultury i dziedzictwa kulturowego, tj. zarówno instytucjom kultury, jak również kościołom i związkom wyznaniowym oraz samorządom terytorialnym. W tym zakresie oferujemy następujące usługi obejmujące dotacje na kulturę:

  1. Pozyskiwanie dofinansowania.

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dla przedsięwzięć kulturalnych na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie. 

Obsługujemy dotacje unijne dla obszaru Kultura w ramach Programów:

- Funduszy Europejskich dla Regionów (16 Programów na lata 2021-2027),

- Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS 2021-2027),

- Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC 2021-2027),

- Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

Ponadto dotacje w ramach:

- Funduszy Norweskich,

- programów krajowych (m. in. organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programów oferujących dotacje w ramach konkursów oraz dotacje celowe dla instytucji kultury, granty dla bibliotek).

Przygotowujemy wnioski o granty na kulturę dla projektów inwestycyjnych (prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia), wydarzeń i warsztatów artystycznych (wraz ze wsparciem w ich ewentualnej organizacji) oraz e-usług i digitalizacji. Oferujemy przy tym zawsze realne wsparcie koncepcyjne, tj. proponujemy rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania/dostosowania do uzyskania kwalifikowalności zaplanowanych przez Zamawiającego wydatków.

  1. Zarządzanie i rozliczanie projektów

W przypadku pozyskania dofinansowania oferujemy kompleksowe bądź częściowe zarządzanie projektem. Wsparcie może obejmować zarówno jedynie proces rozliczania przedsięwzięcia na rzecz instytucji zarządzającej, jak również kompleksową usługę obejmującą także doradztwo prawne, obsługę księgową oraz koordynację działań merytorycznych. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie międzynarodowym prowadzimy również konsultacje dla zagranicznego partnera oraz prowadzimy w imieniu klienta negocjacje w języku angielskim.

  1. Analizy źródeł finansowania działalności kulturalnej i inwestycyjnej

Podmiotom ze sfery kultury/dziedzictwa kulturowego proponujemy również dedykowane analizy źródeł finansowania – zarówno dla wszystkich obszarów ich działalności, jak również tych wybranych przez klienta. Analiza stanowi syntetyczne podsumowanie obowiązujących i planowanych możliwości dofinansowania, obejmując m. in. limity wsparcia, wytyczne dot. kwalifikowalności kosztów, główne kryteria punktowe czy planowany termin konkursu.

Pragniemy przy tym doprecyzować, że przygotowana przez nas analiza zawsze stanowi produkt dedykowany konkretnemu klientowi. Nie prowadzimy sprzedaży gotowych opracowań przygotowanych przez punkty informacyjne/instytucje zarządzające funduszami unijnymi, wbrew temu o czym tego typu instytucje informują, odstraszając niejako od korzystania z usług firm konsultingowych. Analiza źródeł finansowania działalności to dla klienta duża oszczędność czasu – dodatkowo zapewniamy w ciągu roku od oddania analizy jedną bezpłatną aktualizację opracowania, w oparciu o harmonogramy/konkursy, które w międzyczasie się pojawiły.

Do naszych największych sukcesów w zakresie obsługi podmiotów w obszarze kultury należą:

- pozyskanie w 2020 roku dofinansowania ze środków norweskich w wysokości ponad 12 mln zł dla Gminy Radwanice na projekt pt. "Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach". Przedsięwzięcie było jednym z 4 (na złożonych 93 wnioski) w ramach Podziałania 1.2 oraz jednym z 21 (na złożonych 224 wnioski) w ramach Działania 1, dofinansowanych zadań w ramach Programu KULTURA.

- pozyskanie w latach 2010-2020 dofinansowania ze środków norweskich (poprzedzone również negocjacjami z norweskimi partnerami) dla 9 polsko-norweskich projektów kulturalnych, obejmujących wydarzenia muzyczne, teatralne i taneczne w takich lokalizacjach jak: Opera Narodowa w Oslo, Olavshallen w Trondheim, Opera Krakowska, Kopalnia GUIDO w Zabrzu, Filharmonia Łódzka czy Teatr Żydowski w Warszawie, w tym skuteczne zarządzanie i rozliczenie 6 z nich, dzięki powierzonemu nam zaufaniu przez część klientów,

- pozyskanie łącznie blisko 50 mln zł dofinansowania ze środków UE dla ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa kulturowego inwestycji – m. in. działań restauracyjnych i konserwatorskich w obiektach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, rekonstrukcji średniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą, rewitalizacji obiektów sakralnych z XVII i XVIII wieku w Rawie Mazowieckiej i Ostrowie Lubelskim czy rewaloryzacji Domu Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie k. Grodziska Mazowieckiego,

- zdobycie zaufania ze strony ważnych polskich instytucji kultury, takich jak: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Opera na Zamku w Szczecinie czy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696