Subito Dotacje

 

Inne


 

Firma Subito Advising w ostatnich latach zrealizowała również następujące zadania:

 1. Opracowanie dla klienta zleceniodawcy - jednostki samorządu terytorialnego (powiat) - wniosku o dofinansowanie i wybranych załączników w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (projekt w trakcie oceny/ 2020)

 2. Opracowanie dla klienta zleceniodawcy - jednostki samorządu terytorialnego (gmina) - studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (projekt w trakcie oceny/ 2020)

 3. Aktualizacja na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach dokumentacji aplikacyjnej w związku ze zmianą zakresu projektu dofinansowanego ze środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym uzyskanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji od Wojewody Mazowieckiego (2020),

 4. Analiza na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zgodności z zasadami pomocy publicznej projektu pozakonkursowego "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" planowanego do dofinansowania w ramach Działania 3 "Podniesienie poziomu wiedzy dot. żydowskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach Programu "Kultura" w ramach MF EOG 2014-2021 (2020),

 5. Opracowanie dla klienta zleceniodawcy - jednostki samorządu terytorialnego (gmina) - dwóch kompletnych dokumentacji aplikacyjnych (w tym studiów wykonalności) dla Działania 1.7, Poddziałania 1.7.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (obydwa projekty z dofinansowaniem - 2019).

 6. Opracowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie Analizy źródeł finansowania wybranych aspektów działalności SPZOZ w Parczewie (2019).

 7. Opracowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie budowania potencjału współpracy transgranicznej w obszarze kultury w językach polskim i angielskim z wykorzystaniem wyników ankiet/wywiadów pośród wytypowanych instytucji oraz innych danych, na zlecenie Opery na Zamku w Szczecinie (2018).

 8. Aktualizacja nr 2 studium wykonalności w zakresie analiz finansowo-ekonomicznych i ponownego obliczenia luki finansowej na rzecz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (2018).

 9. Opracowanie na rzecz Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Analizy źródeł finansowania wybranych aspektów działalności Teatru Żydowskiego (2018).

 10. Opracowanie na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budo Grodzisk Mazowiecki” oferty realizacji projektu społecznego pt. "Senior aktywny i pozytywny" aktywizującego seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2017),

 11. Opracowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki Programu działań i metod z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych dla Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim wraz z planowanymi efektami Programu dla osób niepełnosprawnych 2017),

 12. Przygotowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki zgłoszenia zadania inwestycyjnego: "Budowa hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim" do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (2017),

 13. Wniosek o dofinansowanie dla Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej dla projektu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Grodzisku Mazowieckim" (2017),

 14. Wniosek o promesę MKiDN na rzecz Parafii NPNMP w Ostrowie Lubelskim dla projektu "Rewaloryzacja XVIII-wiecznego kościoła p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim jako ważnego ośrodka Szlaku Jagiellońskiego wraz z działaniami z zakresu digitalizacji i promocji Szlaku w regionie lubelskim" (2016),

 15. Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu "Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego" w ramach Programu PL13 finansowanego ze środków NMF 2009-2014, na rzecz Powiatu Przasnyskiego (2016),

 16. Przygotowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 2016-2023 wraz z Programem działań i metod z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych dla Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim wraz z planowanymi efektami Programu dla osób niepełnosprawnych (2016),

 17. Opracowanie treści wniosku aplikacyjnego dla projektu pt. THEATRE SECTOR DEVELOPMENT AS A BOOST OF CENTRAL EUROPE CREATIVE INDUSTRY niezbędnej do ubiegania się przez Instytut Adama Mickiewicza o dofinansowanie ze środków Programu EWT Europa Środkowa 2014-2020 (2016),

 18. Aktualizacja analizy finansowej, ekonomicznej i informacji nt. pomocy publicznej na potrzeby studium wykonalności w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (2016),

 19. Opracowanie Raportu dla Opery na Zamku w Szczecinie: Ocena potencjału instytucji działających w sektorze kultury z obszaru Zachodniego i Przedniego Pomorza w zakresie podejmowania działań transnarodowych (2016),

 20. Korekta studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce (2015),

 21. Korekta studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Filmoteki Narodowej (2015),

 22. Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego - studium wykonalności z modelami finansowymi (finansowanie kredytem/funduszem inwestycyjnym) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. (2014),

 23. Analiza możliwości pozyskiwania funduszy dla instytucji kultury dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2010),

 24. Szkolenia z finansowania infrastruktury w ramach Mechanizmów Finansowych EOG 2004-2009 dla Miasta Siedlce (2006),

 25. Analiza finansowo-ekonomiczna projektu infrastrukturalnego dla Gminy Miasta Węgrów (2006).


 

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696