Subito Dotacje

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


 

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.
Odpowiadamy na wszystkie maile.

 

Subito Dotacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gościnna 15/19 lok. 3 (II piętro)
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Subito Dotacje Spółka z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.

KRS: 0000874697, REGON: 387752697, NIP: 5272944806,

Kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych.

e-mail: biuro@subitodotacje.pl
telefon:  +48 502 939 696

 

Mariusz Zaręba
Prezes Zarządu
m.zareba@subitodotacje.pl    tel. 502 939 696

 

 
 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696