Subito Dotacje

 

Studium wykonalności


 

studium wykonalnościZapraszamy do skorzystania z usługi opracowania studium wykonalności. Oferujemy w szczególności przygotowanie studiów wykonalności w oparciu o szczegółowe wytyczne następujących programów:

- Regionalne Programy Operacyjne,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

- Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej,

- Fundusze Norweskie.

Gwarantujemy studia wykonalności w pełni zgodne z wymaganiami instytucji zarządzających, uwzględniające m. in.:

- analizę popytu popartą wynikami ankiety internetowej, którą otrzymują Państwo od nas w cenie usługi,

- analizę opcji,

- analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę wrażliwości oraz analizę ryzyka,

- odniesienie do kryteriów oceny formalnej i merytorycznej – w szczególności punktowej, zabezpieczające uzyskanie wysokiej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.

                Zlecenie nam opracowania studium wykonalności wiąże się zawsze z indywidualnym podejściem z naszej strony. Otrzymują Państwo wysokiej jakości opracowanie zawierające od 60 do 300 stron (w zależności od liczby partnerów, wymogów programowych oraz zakresu projektu), uwzględniające możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne, oprawę graficzną oraz formatowanie sprawiające dobre wrażenie na Oceniającym. Unikamy uwzględniania treści niepotrzebnych (nie związanych z projektem wyciągów z danych statystycznych), a jednocześnie skupiamy się na elementach najbardziej istotnych z punktu widzenia kryteriów oceny.

Umożliwiamy wykazanie kosztu opracowania studium wykonalności w ramach kosztów kwalifikowanych danego projektu. W przypadku uzgodnienia akceptowalnej przez obie strony ceny za opracowanie studium wykonalności, bezpłatnie opracujemy dla Państwa również wniosek o dofinansowanie oraz część załączników, gwarantując tym samym spójność dokumentacji aplikacyjnej. Przestrzegamy przed podmiotami oferującymi przygotowanie studium wykonalności w bardzo atrakcyjnych cenach – niejednokrotnie wiąże się to z działaniami typu „kopiuj-wklej” z istniejących opracowań. Brak indywidualnego podejścia z reguły wiąże się ze słabej jakości opracowaniem, nie uwzględniającym wszystkim wymogów Oceniającego, a przede wszystkim odniesień do kryteriów punktowych. Subito Advising ceni sobie wysoką jakość opracowania studium wykonalności, co przyczynia się do licznych dofinansowań naszych projektów (ponadto blisko 100% naszych studiów wykonalności przyczynia się do umieszczenia projektu na liście rankingowej, a więc pozytywnej oceny merytorycznej).

                Nasza oferta obejmuje również studia wykonalności na potrzeby oceny inwestycji przez banki, fundusze inwestycyjne oraz inne instytucje finansujące. W tej opcji dopuszczamy uwzględnienie w studium wykonalności elementów na specjalne życzenie inwestora, w tym m. in. wariantowaną analizę finansową i ekonomiczną (w zależności od źródła finansowania oraz zakresu inwestycji). Dokument może być wykorzystany za równo na własne potrzeby oceny inwestycji, jak również późniejszej aktualizacji np. na potrzeby aplikowania o dofinansowanie.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696