Subito Dotacje

 

Fundusze unijne


 

fundusze unijneFirma Subito Advising jest obecna na rynku doradztwa gospodarczego już od ponad 10 lat i posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych jeszcze w ramach programów przedakcesyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków UE.

W ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 przygotowujemy wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami (m. in. studiami wykonalności) dla następujących programów:

- Regionalne Programy Operacyjne,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

- Program Operacyjny Polska Wschodnia,

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Specjalizujemy się w szczególności w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury oraz służby zdrowia – zarówno w obszarze działań miękkich, jak również inwestycyjnych. Opracowaliśmy łącznie około 80 dokumentacji aplikacyjnych w ramach programów regionalnych (RPO Województw Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego), centralnych (Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój) oraz międzynarodowych (Europa Środkowa, Południowy Bałtyk, Polska – Białoruś – Ukraina, Kreatywna Europa), uzyskując przy tym wartość wskaźnika sukcesu za lata 2015-2018 na poziomie 70%.

Wśród naszych klientów znalazły się m. in. Ministerstwo Cyfryzacji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Instytut Adama Mickiewicza, Opera na Zamku w Szczecinie, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Miasto Rzeszów, Gmina Grodzisk Mazowiecki czy Powiat Przasnyski. W ostatnich latach duże sukcesy osiągnęliśmy również konkursów na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Nasza firma otrzymała w latach 2015-2017 w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 4 granty o łącznej wartości blisko 2,25 mln zł. Wsparcie przeznaczone było/jest na działalność firmy związaną z innowacyjnymi modułami ogrodów wertykalnych.

Przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych przede wszystkim kierujemy się dbałością o najwyższą jakość usług – każde zlecenie traktujemy indywidualnie i przyjmujemy je jedynie wówczas, gdy w wyniku analizy kryteriów punktowych przeprowadzonej razem z klientem uznamy, że uzyskanie dofinansowania jest realne.

Dla wszystkich ww. programów oferujemy również usługi zarządzania projektem w trzech pakietach (szerzej opisanych tutaj) różniących się zakresem wsparcia dla beneficjenta. W szczególności zachęcamy do współpracy kompleksowej, tj. od opracowania koncepcji projektu, aż po finalne jego rozliczenie. Gwarantuje to zarówno niższą cenę naszych usług (wraz z ich współfinansowaniem ze środków UE, w przypadku gdy katalog kosztów kwalifikowanych dopuszcza taką możliwość), jak również sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie projektem (m. in. w wyniku oszczędności czasu w zakresie analizy dokumentacji aplikacyjnej).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696