Subito Dotacje

 

Aktualności


 

14 11.2018

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach z dofinansowaniem za zagospodarowanie terenu wokół budynków

Na początku listopada br. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pt. Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogród sensoryczno-terapeutyczny, a istniejący budynek administracyjno-techniczny przejdzie termomodernizację. Nawierzchnia dróg wokół szpitala zostanie zmieniona, powstaną nowe chodniki, alejki spacerowe i parkingi. Pacjenci i goście będą mogli odpoczywać, korzystając z terenów zielonych i małej architektury czy placów zabaw. Powstanie również siłownia zewnętrzna do ćwiczeń. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zainstalowany zostanie monitoring i dodatkowe oświetlenie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 8,1 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR - 4 823 482,38 zł i dodatkowe dofinansowanie z Budżetu Państwa dla projektu rewitalizacyjnego: 1 133 692,19 zł. Ponadto za koncepcję zagospodarowania terenu odpowiadał nasz Ekspert z WERTYKALNI - Architekt krajobrazu Beata Dziedzic.

Projekt dzięki opracowaniu przez naszą firmę wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz części załączników został skierowany do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie w ramach tego konkursu uzyskał tylko co 3 aplikujący podmiot. Warto nadmienić, że w ramach przedmiotowego konkursu nasza firma opracowała również dokumentację aplikacyjną dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na projekt pt. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego. Projekt ten na podstawie naszej dokumentacji aplikacyjnej zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej, uzyskując łączne wsparcie ze środków UE i Budżetu Państwa w wysokości 4 933 034,20 zł.

 powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696