Subito Dotacje

 

Aktualności


 

27 11.2018

Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Wsparcie będzie można uzyskać na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

1. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:

a) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie: Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska;

2. Zrównoważona energetyka:

a) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

b) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie: Materiałów i technologii, Systemów energetycznych budynków, Rozwoju maszyn i urządzeń, Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów;

c) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

3. Surowce naturalne i gospodarka odpadami:

a) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;

b) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);

c) Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodnościekowej.

Beneficjentami naboru są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys. zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł, oraz dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł.

Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R:

1) dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku: mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych; średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych; dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych.

3) dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki: w takim przypadku dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów project finance Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków własnych wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.). W przypadku tych projektów poziom dofinansowania pożyczką i dotacją nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać w terminie od 03.12.2018 r. do 28.02.2019 r, do godz. 15.30

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku aplikacyjnego w danym konkursie bądź skonsultowanie swojego pomysłu/projektu prosimy o kontakt.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696