Subito Dotacje

 

Aktualności


 

17 12.2018

Dofinansowanie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

W dniu 14 grudnia 2018 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej. Pośród zaledwie czterech wybranych do wsparcia przedsięwzięć znalazł się projekt „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Projekt dotyczący digitalizacji i udostępnienia zasobów dziedzictwa muzyki polskiej o wartości ponad 12 mln zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 404 487,90 zł. To kolejny sukces naszej firmy w ramach tego Programu - wcześniej dwukrotnie pozyskaliśmy dofinansowanie dla Zamku Królewskiego w Warszawie, a także opracowaliśmy część studium wykonalności dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Cyfryzacji w partnerstwie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sportu i Turystyki i Głównym Urzędem Statystycznym - "Otwarte dane plus".powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696