Subito Dotacje

 

Aktualności


 

16 04.2017

Nabór do Programu Polska Cyfrowa

nabór do programu Polska cyfrowa

W dn. 28 marca 2018 ogłoszony został nabór dla poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, dla którego alokacja konkursowa wynosi 113 mln zł. Beneficjentami tego działania będą przede wszystkim państwowe i współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje kultury. Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych,  i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Wysokość wsparcia będzie mogła wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych, a całkowity budżet projektu może wynieść nawet kilka milionów EUR. W ramach zadań kwalifikujących się do dofinansowania znalazły się m.in.:

– udostępnianie zasobów zdigitalizowanych i ich promocja,

– wdrażanie zmian technologicznych dot. digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych.

Co istotne nasz zespół posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Udało się nam między innymi uzyskać dofinansowanie dla projektu pt. „Platforma wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie” którego celem była digitalizacja zasobów Zamku Królewskiego, zwiększenie ich dostępności, poprawa jakości cyfrowo udostępnianych muzealiów i polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Efektem planowanego do wdrożenia projektu będzie powstanie innowacyjnego portalu naukowo-edukacyjnego dostępnego w języku polskim i angielskim. Jeśli są Państwo zainteresowani aplikowaniem do ww. konkursu lub chcieliby skonsultować swój pomysł na projekt, prosimy o kontakt – w przypadku decyzji o współpracy podjętej przed 16 maja, gwarantujemy atrakcyjny rabat za naszą usługę.

Kontakt ws. aplikowania do Programu Polska Cyfrowa: Mariusz Zaręba, Kierownik Projektu, tel. 502 939 696, e-mail: m.zareba@subitoadvising.pl

 powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696