Subito Dotacje

 

Aktualności


 

06 02.2019

SOWA - oświetlenie zewnętrzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego SOWA – oświetlenie zewnętrzne – Nabór II.
Beneficjentami konkursu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Formą dofinansowania jest pożyczka w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach naboru dofinansowanie może być udzielane na następujące rodzaje przedsięwzięć:
a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:

  • •    demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
  • •    montaż nowych opraw oświetleniowych,
  • •    wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
  • •    wymiana wysięgników,
  • •    wymiana zapłonników,
  • •    wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
  • •    modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
  • •    montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
  • •    montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,

b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).
Zakres modernizacji oświetlenia musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.
Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w terminie: od 18 lutego 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.
Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku aplikacyjnego w danym konkursie prosimy o kontakt.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696