Subito Dotacje

 

Aktualności


 

01 03.2019

Dofinansowanie dla konsorcjum 5 państwowych muzeów

W dniu 28 lutego 2019 roku Centrum Projektów Polska Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła, że w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”. Projekt pt "www.muzeach", który zaplanowano do realizacji na lata 2019-2021 będzie realizowany przez konsorcjum 5 państwowych muzeów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Lider projektu), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum - Zamek w Łańcucie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych wymienionych muzeów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Udostępnienie informacji o zbiorach (wizerunki wraz z opisami zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej, w tym także system GIS), w ramach cyfrowych kolekcji muzeów oraz multiwyszukiwarki integrującej rozproszone zasoby Partnerów (zgodnie z zaleceniem Światowej Rady Muzeów ICOM), umożliwi łatwy dostęp do zabytków dziedzictwa kulturowego przedstawicielom różnych grup docelowych. Projekt adresowany będzie m. in. do naukowców, wykładowców, studentów, nauczycieli szkolnych, uczniów, muzealników, historyków sztuki, hobbystów, turystów oraz co ważne domowej i rodzinnej samoedukacji kulturowej, jako najskuteczniejszego sposobu budowania i przekazywania tożsamości kulturowej, wzorców i norm kulturowych oraz kształtowania nawyków kulturowych. Łączna wartość projektu wynosi 12 168 309,23 zł, w tym dofinansowanie: 9 247 929,94 zł.

Nasz zespół był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla tego interesującego projektu, w tym studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, harmonogramu projektu czy diagramów struktury i następstwa produktów. Wcześniej udzieliliśmy również wsparcia w opracowaniu opisu założeń projektu informatycznego, na podstawie którego Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji wydał pozytywną opinię niezbędną do aplikowania o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z negatywną oceną 2 kryteriów merytorycznych przez Komisję Oceny Projektów, nasza firma przygotowała odwołanie od niekorzystnej decyzji, w odpowiedzi na którą Minister Inwestycji i Rozwoju umieścił ww. projekt na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz zobowiązał CPPC do zaktualizowania listy rankingowej.

Ww. przedsięwzięcie jest już czwartym projektem dofinansowanym ze środków PO Polska Cyfrowa w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”, dla którego dokumentację aplikacyjną przygotowywała nasza firma (2-krotnie na listach projektów wybranych do dofinansowania znalazły się opracowane przez nas projekty Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, a jeden raz również Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina). W ramach III naboru dla Poddziałania 2.3.2 aż 2 z 5 wybranych do dofinansowania projektów było opartych na przygotowanych przez nas dokumentacjach aplikacyjnych. Z kolei z dotychczasowych trzech naborów dla Poddziałania 2.3.2 łącznie aż 25% wszystkich wybranych do dofinansowania projektów to nasze dokumentacje aplikacyjne.

Już teraz zachęcamy więc państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, NDAP oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowych nadawców radiowych i telewizyjnych, jednostki administracji rządowej i jednostki im podległe/nadzorowane, Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie do aplikowania w ramach IV naboru dla Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2019 rok, nabór zaplanowany jest na III kwartał br., a orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowania wyniesie 80 mln zł. Polecamy kontakt z nami znacznie wcześniej, w związku z koniecznością złożenia opisu założeń projektu informatycznego do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696