Subito Dotacje

 

Aktualności


 

28 02.2019

Dofinansowanie dla projektu "Otwarte dane plus"

W ostatnich dniach Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie dla projektu "Otwarte dane plus" złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości 36 190 032,41 zł (z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 32 425 837,46 zł) będzie realizowane w latach 2019-2021 przez konsorcjum  złożone z rządowych instytucji: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja (OD-DSE), który ma na celu zwiększenie ponownego wykorzystywania danych publicznych w Polsce. W ramach zaplanowanych działań projektowych znalazły się m. in.:

- otwarcie przez API baz partnerów projektu tj.: Dziedzinowych Baz Wiedzy (GUS), rejestrów publicznych w turystyce (MSiT) oraz Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR (MF),

- wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl narzędzi ułatwiających zarządzanie procesem otwierania danych i jego koordynację,

- wypracowanie przez Laboratorium Otwartych Danych w MC raportów z rekomendacjami dot. otwierania danych,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników instytucji korzystających z produktów projektu,

- upowszechnianie informacji na temat potencjału i korzyści danych otwieranych w ramach projektu, portalu dane.gov.pl udostępniającego te dane, a także możliwości ich ponownego wykorzystywania.

Nasza firma na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przygotowała dla celów złożenia dokumentacji aplikacyjnej takie elementy studium wykonalności, jak: analiza otoczenia, analiza wykonalności i analiza wariantów, analiza techniczna, analiza ekonomiczno-finansowa, analiza kosztów i korzyści oraz analiza wrażliwości. Ponadto przygotowane zostały przez nas dodatkowe załączniki w postaci diagramu następstwa produktów, diagramu struktury produktów oraz harmonogramu projektu w formie wykresu Gaant'a. Wszystkie przygotowane elementy dotyczyły zakresów każdego z 4 partnerów projektu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696