Subito Dotacje

 

Aktualności


 

29 03.2019

Startują Fundusze Norweskie

W dniu 8 marca podpisana została pierwsza, a 25 marca druga umowa programowa nowej edycji funduszy norweskich i EOG. Dzięki temu już w kwietniu mają zostać uruchomione pierwsze nabory wniosków w obszarach: "Edukacja" oraz "Rozwój lokalny".

 

Program "Edukacja" o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

- rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,

- mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,

- wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,

- wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Planuje się organizację trzech naborów na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Dofinansowanie zamyka się będzie w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro dla inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, 20-200 tys. euro dla mobilności w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Dofinansowania będą przyznawane na takie działania jak: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej, szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej.

Jeszcze bardziej interesująco zapowiada się Program "Rozwój lokalny". Umowa dla Programu opiewa na sumę 17,6 milionów, z czego 15% tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy. Program ma na celu 

wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast.

Wsparcie będzie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza (w tym m.in. przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny), ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową.

Nabór do programu będzie miał charakter zamknięty, tj. skorzystać będzie mogło z niego jedynie 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. Miejscowości te zostały wskazane podczas badania przeprowadzonego przez Polską Akademię Nauk. W ramach jedynego naboru miasta ze ściśle określonej listy będą składać w okresie kwiecień-maj zarysy projektów, na bazie których Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybierze 50 najlepszych. Wybranych 50 miast będzie przygotowywać pełne dokumentacje aplikacyjne, na bazie których Minister Inwestycji i Rozwoju wybierze ok. 15 projektów  rozwojowych (z komponentami miękkim i inwestycyjnym o wartości od 3 do 10 mln EUR. Pozostałych 35 wnioskodawców pozyska po 100 tys. zł na poprawę dostępności w swoich lokalizacjach.

Gorąco zapraszamy do współpracy z naszą firmą w procesach aplikowania o ww. środki. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków norweskich, co jest szczególnie istotne przy aplikowaniu o ograniczone środki z ww. puli.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696