Subito Dotacje

 

Aktualności


 

04 09.2019

BGK kredyt na innowacje technologiczne

BGK kredyt na innowacje technologiczne - fundusze europejskie

Zgodnie ze zaktualizowanym w dn. 13 sierpnia br. harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie na 2019 rok w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w dn. 12 września ogłoszony z ostanie VI nabór dla Poddziałania 3.2.2 PO IR: Kredyt na innowacje technologiczne. Nabór wniosków rozpocznie się 15 października br. i potrwa do 27 lutego (najprawdopodobniej w ramach 4-5 rund). Do rozdysponowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP będzie aż 350 mln zł.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju będą mogły ubiegać się o premie technologiczne, tj. częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt technologiczny musi być przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

W ramach projektu BGK kredyt technologiczny pozwoli sfinansować m. in.:

- zakup nieruchomości (do 10% kosztu projektu),

- zakup, wytworzenie oraz montaż i uruchomienie nowych/używanych środków trwałych,

- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy/rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

W zależności od statusu przedsiębiorstwa (mikro/małe czy średnie przedsiębiorstwo) oraz lokalizacji wdrożonej linii technologicznej, dofinansowanie może wynieść od 20% (średnie przedsiębiorstwa z Warszawy) do nawet 70% (mikro- i małe przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) kosztów netto przedsięwzięcia. Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł, natomiast wkład własny firmy (nie objęty kredytem) to min. 25% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzyskanie promesy kredytowej banku komercyjnego (przy czym musi być to bank współpracujący z BGK z listy na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/). Na ogół Bank do uzyskania promesy potrzebuje opracowanego wniosku o dofinansowanie, w związku z czym należy przed zakładanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanować sobie dodatkowy miesiąc na potencjalną analizę wniosku przez bank kredytujący.

Nasza firma świadczy usługi przygotowania wniosku o dofinansowanie i innych załączników (w tym biznesplanu) już od momentu ubiegania się o promesę kredytową, w związku z czym zachęcamy do kontaktu na minimum 6-8 tygodni przed planowanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotychczas dla naszej "zielonej" gałęzi firmy (działającej w obszarze budowy i sprzedaży ogrodów wertykalnych - więcej na www.wertykalni.pl) pozyskaliśmy ponad 1,85 mln zł, a dzięki ostatnio opracowanym wnioskom wkrótce podpisane zostaną umowy o dofinansowanie na kolejnych ponad 500 tys. zł. Uzyskane dotacje posłużyły działalności B+R, internacjonalizacji, zakupowi usług badawczych od instytutów naukowych, a wkrótce także inwestycjom oraz ochronie własności przemysłowej. Znając tak szerokie spektrum dofinansowań i testując je przy tym na własnej skórze (samodzielnie rozliczamy pozyskane dotacje) wystawiamy gwarancję profesjonalnego i możliwie wyrozumiałego (z punktu widzenia przedsiębiorcy) podejścia do tematu dofinansowania dla Państwa firmy.

Nasze honorarium za opracowanie wniosku o dofinansowanie podzielone jest na dwie części: 1 - po opracowaniu wniosku (mniejsza) i 2 - po pozyskaniu dofinansowania (większa, liczona procentowo od pozyskanego dofinansowania). Zachęcamy do kontaktu.

 powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696