Subito Dotacje

 

Aktualności


 

10 12.2020

Fundusze norweskie na działania kulturalne

Fundusze norweskie na działania kulturalne

W dn. 20 listopada br. ogłoszony został II nabór dla Działania II – Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Alokacja dla naboru wynosi ok. 4,9 mln euro. Najistotniejsze informacje w kontekście naboru:


1. Dofinansowanie dla projektów nieinwestycyjnych będzie mogło wynieść od 100 tys. do 500 tys. EUR,

2. Głównym celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

3. Maksymalny czas trwania projektu to 2 lata, przy czym nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 roku,

4. Dofinansowanie do 85% kosztów

5. Wymagane jest posiadanie partnerstwa z podmiotem z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu,

6. Projekty muszą być nakierowane na co najmniej jeden z poniższych aspektów:

a. przedsiębiorczość kulturalną,
b. rozwój publiczności,
c. włączenie mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych

7. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a. Muzyka i sztuki performatywne
b. Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
c. Dziedzictwo kulturowe
d. Przemysły kultury
e. Przemysły kreatywne
f. Literatura i krytyka artystyczna
g. Edukacja kulturalna
h. Edukacja artystyczna.

8. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy ze sfery kultury.

9. Z Działania wyłączone są produkcja filmowa i gier komputerowych (wraz z wprowadzaniem ich na rynek) oraz wspieranie prasy i wydawnictw.


Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia - projekty kulturalne przygotowujemy i wdrażamy już od ponad 10 lat - zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i formalno-prawnej. Jeśli nawiążemy współpracę odpowiednio wcześnie, to pomagamy również w negocjacjach z zagranicznym partnerem (możemy również włączyć się w jego poszukiwanie). Gwarantujemy rabaty na nasze usługi w przypadku deklaracji współpracy również na etapie rozliczania projektu.
Przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie dla obszaru kulturalnego Funduszy Norweskich zarówno w dwóch poprzednich edycjach: 2004-2009 i 2009-2014 (większość kończyła się przyznaniem dofinansowania) jak również w I naborze bieżącej edycji (pozyskaliśmy dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S Hadyny – w sumie grant w ramach tego konkursu pozyskało jedynie 14 projektów - ponadto w ramach działania 1 pozyskaliśmy dofinansowanie dla Gminy Radwanice której projekt dla Poddziałania 1.2 był zaledwie jednym z czterech wytypowanych do dofinansowania). Projekty kulturalne finansowane z funduszy norweskich to nasza wieloletnia specjalizacja, dlatego gorąco zachęcamy do współpracy!powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696