Subito Dotacje

 

Aktualności


 

02 10.2020

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny BGK - kredyt na innowacje technologiczne

Od 1 czerwca br. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwa VII (najprawdopodobniej ostatni) nabór dla Poddziałania 3.2.2 PO IR: Kredyt na innowacje technologiczne. Do końca roku małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie od 20 do 70% (w zależności od województwa) wartości inwestycji z łącznej puli aż 350 mln zł. Niewykluczone, że pula ta zostanie jeszcze zwiększona, ponieważ jak pokazują ostatnie miesiące, instytucje zarządzające programami operacyjnymi zwiększają alokacje konkursowe, by jak najszybciej rozdysponować w perspektywie finansowej 2014-2020 środki UE.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju będą mogły ubiegać się o premie technologiczne, tj. częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt technologiczny musi być przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.


Dotacja z BGK połączona z kredytem technologicznym pozwoli sfinansować 
m. in.:

- zakup nieruchomości (do 10% kosztu projektu),
- zakup, wytworzenie oraz montaż i uruchomienie nowych/używanych środków trwałych,
- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy/rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

Dodatkowo, w ramach VII naboru po raz pierwszy można ubiegać się na dofinansowanie transportu środków trwałych czy przygotowania studiów, ekspertyz i projektów technicznych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 50 mln EUR, przy czym wkład własny może być w zależności od zdolności kredytowej firmy pokryty nawet w całości kredytem komercyjnym.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzyskanie promesy kredytowej banku komercyjnego (przy czym musi być to bank współpracujący z BGK z listy na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/). Na ogół Bank do uzyskania promesy potrzebuje opracowanego wniosku o dofinansowanie, w związku z czym należy przed zakładanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanować sobie dodatkowy czas na potencjalną analizę wniosku przez bank kredytujący.

Nasza firma świadczy usługi przygotowania wniosku o dofinansowanie i innych załączników (w tym biznesplanu) już od momentu ubiegania się o promesę kredytową, w związku z czym zachęcamy do kontaktu na minimum 6-8 tygodni przed planowanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie (kolejne rundy naborów kończą się odpowiednio: 29 października, 30 listopada i 30 grudnia 2020 roku).

W ramach VI naboru wniosków dla ww. Poddziałania PO IR pozyskaliśmy już dotację dla firmy Amber Apple Sp. z o. o. Sp. k. w wysokości ponad 885 tys. zł. Inwestycja firmy w ramach kredytu technologicznego jest obecnie wdrażana.

Dodatkowo, dla naszej "zielonej" gałęzi firmy (działającej w obszarze budowy i sprzedaży ogrodów wertykalnych - więcej na www.wertykalni.pl) dotychczas pozyskaliśmy ponad 2 mln zł. Uzyskane dotacje posłużyły działalności B+R, internacjonalizacji, zakupowi usług badawczych od instytutów naukowych, a także inwestycjom oraz ochronie własności przemysłowej. Znając tak szerokie spektrum dofinansowań i testując je przy tym na własnej skórze (samodzielnie rozliczamy pozyskane dotacje) wystawiamy gwarancję profesjonalnego i możliwie wyrozumiałego (z punktu widzenia przedsiębiorcy) podejścia do tematu dofinansowania dla Państwa firmy. 

Nasze honorarium za opracowanie wniosku o dofinansowanie podzielone jest na dwie części: 1 - po opracowaniu wniosku (stawka ryczałtowa, ściśle określona kwota) i 2 - po pozyskaniu dofinansowania (liczona procentowo od pozyskanego dofinansowania). Zachęcamy do kontaktu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696