Subito Dotacje

 

Aktualności


 

14 09.2021

Bony na cyfryzację

Celem działania 6.2 jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów mających na celu dokonanie zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii z wykorzystaniem technologii. O bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski z branż, które szczególnie zostały dotknięte przez pandemię COVID-19.

Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone m.in.

- zakup licencji, oprogramowania lub zakup niezbędnych usług mających na celu cyfryzację przedsiębiorstwa,

- zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt to 255.000 zł (minimum to 51.000 zł), mogące stanowić do 85% deklarowanych kosztów przedsięwzięcia..

Termin składania wniosków upływa 20 października 2021 roku, ale od momentu przekroczenia 120% alokacji konkursowej przewidziano zaledwie 3 dni robocze na złożenie wniosku. Tym samym, realnie konkurs może się zakończyć już do 25 września br. Nabór jest jednym z nielicznych dostępnych jeszcze w 2021 konkursów o dofinansowanie, a szczególną zachętą jest późniejsze rozliczenie projektu na podstawie ryczałtu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma później konieczności przedkładania faktur, umów czy potwierdzeń przelewów na rzecz PARP.

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania dla firm z PO Inteligentny Rozwój.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku aplikacyjnego w tym konkursie bądź skonsultowaniem swojego pomysłu/projektu prosimy o kontakt.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696