Subito Dotacje

 

Aktualności


 

07 10.2021

Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 15 września 2021 roku ogłosiła prawdopodobnie ostatnią już edycję konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem konkursu jest wsparcie MŚP z województw Polski Wschodniej w zakresie wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim. Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum rok oraz osiągnięcie przychodu ze sprzedaży nie mniejszego niż 200 tys. złotych. Na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie Polski Wschodniej, wpisane do KRS lub CEIDG w momencie składania wniosku. Konkurs umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego do 800 tys. złotych z wkładem własnym na poziomie 15%.

 

Z dotacji mogą być pokryte wydatki przeznaczone na:

- usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego

- promocję i wprowadzenie marki produktowej na rynek zagraniczny

- udział w targach międzynarodowych, wystawach, misjach gospodarczych

- nabycie środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 100 tys. zł).

Rozpoczęcie składania wniosków wyznaczono na 18 października 2021, a nabór zakończy się 22 grudnia 2021 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 złotych.

 

Dzięki wsparciu zespołu Subito Dotacje, w pierwszym tegorocznym naborze wniosków w zakresie internacjonalizacji, dofinansowania uzyskały przedsiębiorstwa:

- PROFILEX Jerzy Malicki w zakresie ekspansji nowej linii biżuterii na rynki USA i Japonii.

- 4Naturesystem - Wertykalni Spółka z o.o. w związku z rozszerzeniem rynków zbytu na nowej kraje UE.

 

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu mailowego, bądź telefonicznie pod numerem +48 502 939 696. Bezpłatnie ocenimy Państwa pomysł pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy.

Co ważne, w przypadku pozyskania dofinansowania dla projektu, 85% kosztów naszej usługi zostanie Państwu zrefundowane w ramach projektu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696