Subito Dotacje

 

Aktualności


 

22 04.2022

Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 1 kwietnia 2022 roku ogłosiła dodatkową edycję konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem konkursu jest wsparcie MŚP z województw Polski Wschodniej w zakresie wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim. Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest zamknięcie co najmniej jednego pełnego roku obrotowego. Na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie Polski Wschodniej, wpisane do KRS lub CEIDG w momencie składania wniosku. Konkurs umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego do 900 tys. złotych z wkładem własnym na poziomie 15%.

 

Z dotacji mogą być pokryte wydatki przeznaczone na:

- usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego

- promocję i wprowadzenie marki produktowej na rynek zagraniczny

- udział w targach międzynarodowych, wystawach, misjach gospodarczych

- nabycie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 300 tys. zł).

Rozpoczęcie składania wniosków wyznaczono na 5 maja 2022, a nabór zakończy się 29 czerwca 2022 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 złotych. Projekty musza się zakończyć do końca 2023 roku.

W stosunku do poprzednich naborów, zwiększyła się kwota do wykorzystania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dwukrotnie), a wartość projektu będzie mogła być 3-krotnie wyższa od wskaźnika EBITDA firmy w jednym z trzech ostatnich lat obrotowych (poprzednio mogła być tylko 2-krotnie wyższa). Zachęcamy wobec tego do skorzystania z tych wyjątkowo atrakcyjnych warunków wsparcia, tym bardziej że wsparcie internacjonalizacji w perspektywie FE na lata 2021-2027 będzie znacząco ograniczone.

 

Dzięki wsparciu zespołu Subito Dotacje, w ubiegłorocznych konkursach w zakresie internacjonalizacji, dofinansowania uzyskały przedsiębiorstwa:

- PROFILEX Jerzy Malicki w zakresie ekspansji nowej linii biżuterii na rynki USA i Japonii.

- 4Naturesystem - Wertykalni Spółka z o.o. w związku z rozszerzeniem rynków zbytu na nowej kraje UE.

 

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu mailowego, bądź telefonicznie pod numerem +48 502 939 696. Bezpłatnie ocenimy Państwa pomysł pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy (nie podejmujemy się współpracy dla projektów, które w naszej ocenie nie uzyskają dofinansowania, dzięki czemu Państwa ryzyko jest zminimalizowane).

Co ważne, w przypadku pozyskania dofinansowania dla projektu, 85% kosztów naszej usługi zostanie Państwu zrefundowane w ramach projektu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696