Subito Dotacje

 

Aktualności


 

15 10.2021

Miliony z Funduszy norweskich na telemedycynę i e-zdrowie

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są narzędziami międzynarodowej pomocy finansowej stworzonymi przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Instrumenty te są skierowane do nowych członków UE – kilkunastu państw Europy środkowej oraz kilku krajów bałtyckich. Fundusze norweskie i EOG koncentrują się na wielu obszarach, a jednym z nich jest wsparcie rozwoju telemedycyny oraz e-zdrowia. Projekt „Telemedycyna” ma na celu ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań technologii telemedycyny i e-zdrowia. Wykorzystanie technologii telemedycyny ma przyczynić się do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia oraz dostępności do świadczeń i jakości opieki, między innymi dla osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Każdy projekt konkursowy będzie zakładać:

- testowanie rozwiązań modeli pilotażowych z zakresu telemedycyny i e-zdrowia

- prowadzenie działań, kampanii informacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców regionów w celu podniesienia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego

- zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia rozwiązań modelowych

Opracowane rozwiązania zostaną przetestowane w ramach pilotażu w wybranych placówkach w całym kraju, które zostaną wyłonione w procedurze konkursowej. Szacowany całkowity budżet projektu to 10 782 353 EUR.

O wsparcie w ramach programu mogą starać się szpitale ponadregionalne oraz instytuty naukowe będące częścią systemu ochrony zdrowia.

Marka Subito Advising, od 2020 roku działająca pn. Subito Dotacje posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze świadczenia usług doradztwa z zakresu pozyskania dofinansowania z zagranicznych źródeł dla jednostek z sektora ochrony zdrowia. Do naszych największych sukcesów w tym zakresie należą:

- pozyskanie dofinansowania oraz skuteczne rozliczenie dla Powiatu Przasnyskiego projektu pt. Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w blisko 100% sfinansowanemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014; w ramach projektu o wartości ponad 4,1 mln zł, dla którego prowadziliśmy usługę zarządzania finansowego, w ciągu ponad 2 lat wzięło udział blisko 13 tys. mieszkańców powiatu przasnyskiego, z czego ok. 3 tys. osób zostało przebadanych pod kątem chorób układu krążenia,

- opracowanie wstępnej oraz zasadniczej dokumentacji aplikacyjnej dla Mazowieckiego Szpitala w Siedlcach Sp. z o. o. w partnerstwie z Mińskim Regionalnym Klinicznym Szpitalem Położniczym, na podstawie której projekt pt. Record Use Observation Keeping – trans-border cooperation of regional hospitals in Siedlce and Minsk for mother and child health uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród projektów z obszaru ochrony zdrowia oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,95 mln EUR
w ramach Programu EWT Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,

- pozyskanie dofinansowań z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (blisko 4,8 mln zł), a także modernizację i doposażenie SOR-ów w Puławach (ponad 2,4 mln zł) oraz Łęcznej (ok. 1,8 mln zł).

Konkurs związany z wdrożeniem pilotażowego programu telemedycyny ma być ogłoszony do końca 2021 roku, ale już dziś zapraszamy Państwa do współpracy. W celu uzyskania wsparcia w przygotowaniu wniosku, bądź konsultacji projektu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  +48 502 939 696, lub mailowo pod adresem biuro@subitodotacje.pl.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696