Subito Dotacje

 

Aktualności


 

19 10.2021

Szansa na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków

Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 23 września 2021 r. harmonogramem naborów wniosków dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje w najbliższym czasie uruchomić prawdopodobnie ostatni już w perspektywie 2014-2020 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Otwarcie naboru planowane jest na listopad 2021 roku.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

  1. JST i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
  3. samorządowe jednostki organizacyjne,
  4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  5. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  6. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

Alokacja konkursowa przewiduje na dofinansowania 50 mln zł, ale z dużym prawdopodobieństwem zostanie ona zwiększona dzięki dodatkowym środkom z mechanizmu REACT-EU.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie 85%, przy czym minimalna wartość projektu to
300 tys. zł.
Wsparcie będzie można uzyskać na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związaną m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,

g) systemami monitorowania i zarządzania energią

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku aplikacyjnego w tym konkursie bądź skonsultowaniem swojego projektu, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Bezpłatnie ocenimy dla Państwa szanse na uzyskanie dofinansowania (jeszcze przed podpisaniem umowy współpracy). Posiadamy udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania skutecznych wniosków o dofinansowanie dla projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W ostatnim czasie przygotowaliśmy skuteczne (zakończone dofinansowaniem) dokumentacje aplikacyjne dot. termomodernizacji obiektów użyteczności między innymi dla: Gminy Radwanice (dofinansowanie w wysokości blisko 3,5 mln zł z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) czy Diecezji Siedleckiej (dofinansowanie w wysokości 7,1 mln zł ze środków krajowych, dla których dysponentem jest NFOŚiGW),

Współpracująca z nami firma może przygotować dla Państwa również audyt energetyczny ex-ante, niezbędny do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696