Subito Dotacje

 

Aktualności


 

20 10.2021

III nabór dla Działania II Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony III nabór dla Działania II – Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Szczegóły naboru dopiero zostaną ujawnione, natomiast już teraz możemy przyjrzeć się najistotniejszym informacjom.

1. Dofinansowanie dla projektów nieinwestycyjnych będzie mogło wynieść od 100 tys. do 500 tys. EUR,

2. Głównym celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

3. Maksymalny czas trwania projektu to 2 lata

4. Dofinansowanie do 85% kosztów

5. Wymagane jest posiadanie partnerstwa z podmiotem z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu,

6. Projekty muszą być nakierowane na co najmniej jeden z poniższych aspektów:

a. przedsiębiorczość kulturalną,
b. rozwój publiczności,
c. włączenie mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych

7. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a. Muzyka i sztuki performatywne
b. Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
c. Dziedzictwo kulturowe
d. Przemysły kultury
e. Przemysły kreatywne
f. Literatura i krytyka artystyczna
g. Edukacja kulturalna
h. Edukacja artystyczna.

8. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy ze sfery kultury.

9. Z Działania wyłączone są produkcja filmowa i gier komputerowych (wraz z wprowadzaniem ich na rynek) oraz wspieranie prasy i wydawnictw.


Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia - projekty kulturalne przygotowujemy i wdrażamy już od ponad 10 lat - zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i formalno-prawnej. Jeśli nawiążemy współpracę odpowiednio wcześnie, to pomagamy również w negocjacjach z zagranicznym partnerem (możemy również włączyć się w jego poszukiwanie). Gwarantujemy rabaty na nasze usługi w przypadku deklaracji współpracy również na etapie rozliczania projektu.
Przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie dla obszaru kulturalnego Funduszy Norweskich zarówno w dwóch poprzednich edycjach: 2004-2009 i 2009-2014 (większość kończyła się przyznaniem dofinansowania) jak również w I naborze bieżącej edycji (pozyskaliśmy dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S Hadyny – w sumie grant w ramach tego konkursu pozyskało jedynie 14 projektów - ponadto w ramach działania 1 pozyskaliśmy dofinansowanie dla Gminy Radwanice której projekt dla Poddziałania 1.2 był zaledwie jednym z czterech wytypowanych do dofinansowania). Projekty kulturalne finansowane z funduszy norweskich to nasza wieloletnia specjalizacja, dlatego gorąco zachęcamy do współpracy!powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696