Subito Dotacje

 

Aktualności


 

28 07.2022

Dofinansowanie inwestycji dla firm z województwa łódzkiego - REACT-EU

W dniach 7-28 września br. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Działania XIII.1 REACT-EU RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi opublikował właśnie dokumentację dla tego konkursu, dzięki czemu można już przystąpić do opracowywania wniosku.

W konkursie dla którego alokacja konkursowa ma wynieść ponad 24 mln zł będą mogły wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego zarejestrowane najpóźniej 1 stycznia 2019 r., których obroty ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 spadły w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku o min. 15%. 

Wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. W szczególności dofinansowanie będzie przeznaczone na działania związane z transformacją cyfrową i ekologiczną – do 30% wydatków projektu będą mogły stanowić wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli (np. zakup paneli fotowoltaicznych). Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych polegający na zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych. Wsparcia nie można będzie natomiast przeznaczyć na wydatki związane z robotami budowlanymi.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu mailowego, bądź telefonicznie pod numerem +48 502 939 696. Bezpłatnie ocenimy Państwa pomysł pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696