Subito Dotacje

 

Aktualności


 

25 04.2022

Dofinansowanie inwestycji dla firm z województwa łódzkiego - REACT-EU

Jeszcze w kwietniu Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Działania XIII.1 REACT-EU RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zgodnie ze zaktualizowanym w dn. 14 marca 2022 r. harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok, w maju 2022 roku uruchomiony zostanie konkurs w ramach Działania XIII.1 REACT-EU RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (tym samym ogłoszenie nastąpi jeszcze w kwietniu).

W konkursie dla którego alokacja konkursowa ma wynieść blisko 44 mln zł będą mogły wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego zarejestrowane najpóźniej 1 lipca 2019 r., których obroty ze sprzedaży w okresie 1 lipca 2020 – 31 grudnia 2020 spadły w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku o min. 30%.

Wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. W szczególności dofinansowanie będzie przeznaczone na działania związane z transformacją cyfrową i ekologiczną – do 30% wydatków projektu będą mogły stanowić wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli (np. zakup paneli fotowoltaicznych). Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych polegający na zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych. Wsparcia nie można będzie natomiast przeznaczyć na wydatki związane z robotami budowlanymi.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu mailowego, bądź telefonicznie pod numerem +48 502 939 696. Bezpłatnie ocenimy Państwa pomysł pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy (nie podejmujemy się współpracy dla projektów, które w naszej ocenie nie uzyskają dofinansowania, dzięki czemu Państwa ryzyko jest zminimalizowane).

Co ważne, w przypadku pozyskania dofinansowania dla projektu, 85% kosztów naszej usługi zostanie Państwu zrefundowane w ramach projektu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696