Subito Dotacje

 

Badania i rozwój


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Subito Advising

Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap II

Wartość projektu: 594 885,72 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 338 495,94 zł

Projekt inwestycyjny: TAK

Studium wykonalności: NIE

Rezultat: Przyznane dofinansowanie, 1. miejsce na liście rankingowej

Ochrona własności przemysłowej w zakresie rozwiązań technicznych oraz wzornictwa przemysłowego związanych z modułami z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Wartość projektu: 404 424,50 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 177 533,25 zł

Projekt inwestycyjny: NIE

Studium wykonalności: NIE

Rezultat: Przyznane dofinansowanie, 2. miejsce na liście rankingowej w woj. mazowieckim

Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw i Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (samodzielnie opracowaliśmy dla naszej firmy dokumentację aplikacyjną). Przedmiotem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu, jakim jest mobilny ogród wertykalny - gotowy moduł z wbudowanym systemem nawadniania. Zakres projektu obejmował współpracę z dwoma instytutami badawczymi. Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego obejmowała opracowanie nowego projektu wzorniczego pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Współpraca z Instytutem Ogrodnictwa miała na celu jak najlepsze dopracowanie parametrów uprawy roślin w systemie wertykalnym, zdobycie nowej wiedzy dotyczącej aspektów uprawy roślin w specyficznych warunkach w tym bezglebowych, parametrów zastosowanego podłoża i gatunków roślin oraz wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do opracowania produktu najwyższej jakości – bezpiecznego ogrodu wertykalnego o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Projekt zakładał m.in. przeprowadzenie badań nad ulepszeniem technologii budowy różnych wariantów ogrodów wertykalnych pod kątem materiałów konstrukcyjnych - wytrzymałych, w tym odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W rezultacie miał powstać produkt o zdecydowanie lepszym dizajnie pod względem wizualnym oraz funkcjonalnym, bardziej przyjazny użytkownikom oraz dopracowany pod względem warunków i parametrów uprawy. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 375 tys. zł, a dofinansowanie – 216 365,52 zł.

Vertical Farming - miejskie pionowe ogrody użytkowe

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku oraz człowiekowi systemu ogrodów wertykalnych przeznaczonych pod uprawę roślin użytkowych w mieście, celem produkcji zdrowej i ekologicznej żywności. Badania mają na celu opracowanie odpowiedniego doboru roślin użytkowych (w tym ziół) oraz optymalnego podłoża pod uprawę, ustalenie potrzeb wodnych roślin, opracowanie automatycznego systemu nawadniania i nawożenia, przebadanie systemu pod kątem narażenia na patogeny, stworzenie designerskiego projektu wzorniczego pod kątem funkcjonalnym i wizualnym oraz opracowanie inteligentnego systemu IT sterującego. Ogół badań nad projektem miał być oparty na procesie „design thinking”, gdzie interdyscyplinarny zespół specjalistów doświadczonych w działalności B+R (designerów, specjalistów nauk przyrodniczych, architektów krajobrazu itd.) bezpośrednio współpracować miał z grupą użytkowników docelowych dla poznania pełnego spektrum problemu i znalezienia optymalnych, ergonomicznych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązań. Nasz zespół opracował na potrzeby własne pełną dokumentację aplikacyjną, na bazie której pozyskano dofinansowanie w wysokości 385 814,43 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Internacjonalizacja marki Wertykalni.pl. w zakresie systemów gotowych modułów ogrodów wertykalnych oraz wertykalnego systemu urban farming

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach 3.2 Internacjonalizacja MŚP i Poddziałania 3.2.2 Modele biznesowe (sami opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną dla naszej firmy). Przedmiotem projektu była internacjonalizacja firmy Subito Advising, marki Wertykalni.pl w zakresie produktów: gotowych modułów ogrodów wertykalnych do wnętrz i na zewnątrz oraz wertykalnego systemu uprawy roślin użytkowych typu Urban farming dzięki wprowadzeniu nowego modelu biznesowego. Poprzez internacjonalizację swoich produktów firma zamierzała zdywersyfikować rodzaje grup odbiorców oraz rynki zbytu biorąc udział w międzynarodowych imprezach targowych w Niemczech oraz w Polsce. Poszerzenie rynku odbiorców w krajach bardziej zamożnych, w tym zwłaszcza na terenie Niemiec daje szanse rozwoju firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia, eksportu-sprzedaży i przychodu. Produkty, które dzięki projektowi mają być przedmiotem eksportu są przygotowane w ramach współpracy B+R firmy z jednostkami naukowo-badawczymi: Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz  Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 157 tys. zł, a dofinansowanie – 62 128,13 zł.

AQTRiG - opracowanie systemu wspierającego poprawę celności użytkowników broni palnej

Projekt dotyczył opracowania innowacyjnego na skalę światową akcesorium do mierzenia siły nacisku na chwyt oraz bezwładności broni palnej, który miał zostać opracowany w wyniku realizacji prac B+R przewidzianych w niniejszym projekcie (nakładki na chwyt broni z czujnikiem nacisku badające poprawność uchwytu oraz oparty na akcelometrze i wskaźniku laserowym, system badający bezwładność i stabilność układu broń-strzelec podczas oddawaniu strzału z broni palnej) oraz prace nad designem, produkcja prototypu. Nasz zespół opracował na potrzeby własne pełną dokumentację aplikacyjną, na bazie której pozyskano dofinansowanie w wysokości 283 520,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 2.1 Sektorowe programy B+R i Programu sektorowego WoodINN. Na projekt trwający od początku 2018 roku, planowany do zakończenia z końcem 2019 roku firma uzyskała na podstawie samodzielnie opracowanej przez swój zespół dokumentacji aplikacyjnej dofinansowanie w wysokości 1 551 616,91 zł. Przedmiotem projektu była realizacja prac przemysłowych, badań eksperymentalnych i rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego produktu - systemu mebli z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego ze sterowaniem IT, który pozwoli na podniesienie jakości środowiska, w tym głównie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzenie roślinności do wnętrz oraz zastosowanie elementów filtrujących umożliwi redukcję zanieczyszczeń powietrza, nawilży je oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ludzką psychikę. Rezultatem projektu będzie nowy produkt - opracowana unikalna na skalę światową linia mebli do wnętrz komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodów wertykalnych.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696