Subito Dotacje

 

Badania i rozwój


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Castanea – Architektura Krajobrazu

Castanea - Pracownia Architektury Krajobrazu - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

W ramach usługi przygotowano dokumentację aplikacyjną, w tym biznesplan w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 40 tysięcy złotych. Wniosek zyskał aprobatę zespołu oceniającego, dzięki czemu klient uzyskał wsparcie i uruchomił działalność gospodarczą, funkcjonującą do dzisiaj.

Stworzenie internetowego serwisu e-usług z zakresu wirtualnego projektowania architektury i architektury krajobrazu

W ramach usługi opracowano koncepcję projektu, a następnie wniosek aplikacyjny w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Osi Priorytetowej nr 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, z wnioskowanym dofinansowaniem w wysokości blisko 738 tys. zł.

W związku z liczną konkurencją, mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, wniosek znalazł się tylko na liście rezerwowej i nie uzyskał dofinansowania.

Panel roślinny o przeznaczeniu terapeutycznym pod kątem hortiterapii i aromaterapii

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac B+R (badań przemysłowych) nad opracowaniem innowacyjnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku oraz człowiekowi panelu roślinnego o przeznaczeniu terapeutycznym i rehabilitacyjnym pod kątem hortiterapii (leczenie ogrodami) oraz aromaterapii (wykorzystywanie olejków eterycznych i innych substancji zapachowych do korzystnego wpływania na zdrowie). Nasza firma przygotowała wniosek aplikacyjny w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na podstawie którego firma Castanea Architektura Krajobrazu otrzymała dofinansowanie w wysokości 195 600,00 zł.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696