Subito Dotacje

 

Kultura


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Stowarzyszenie Willa Decjusza

PROWINCJA

Projekt „Prowincja” opierał się na cyklu foto/reportaży mających ukazać i zinterpretować tą część europejskiej przestrzeni w obliczu różnych form kryzysu w Europie. Wydarzenia projektowe miały obejmować: konkurs dla fotoreporterów i reportażystów, warsztaty mistrzowskie dla laureatów, wyjazdy studyjne dla zespołów reporterskich, a także utrwalenie pracy reporterów w postaci katalogu, wystaw i spotkań reporterskich. Projekt prowadzi do zmian społecznych: jest przekazem uniwersalnych wartości adresowanym do obywateli regionów całej Europy. Jego działania edukacyjne, artystyczne, popularyzatorskie oraz powszechna forma uczestnictwa pogłębiają wrażliwość artystyczną i społeczną, rozumienie istoty wspólnoty kulturowej i weryfikują kulturowe stereotypy mieszkańców Europy.

Firma zebrała materiały od klienta oraz opracowała dokumentację aplikacyjną, w ramach której wnioskowane dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 opiewało na kwotę 640 197 zł.

Projekt uzyskał 70,6 % możliwych do zdobycia punktów, co dało mu 14. miejsce na liście rankingowej małych projektów. Mimo pozytywnego efektu odwołania, opracowanego wspólnie przez wnioskodawcę i pracowników Subito Advising, w postaci zwiększenia punktacji do pułapu 72%, projekt nie znalazł się ostatecznie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

FRAM

Projekt FRAM to międzynarodowy program podróży literackich w formie wizyt studyjnych oraz spotkań z kulturą w wymiarze historycznym i współczesnym, realizowany w Polsce i Norwegii. FRAM miał składać się z 12 edycji wizyt studyjnych w Krakowie z udziałem 12 pisarzy polskich, 12 pisarzy norweskich i 12 pisarzy-rezydentów ICORN, wybranych drogą rekrutacji. Każda edycja obejmować miała grupę 3 pisarzy, którzy pracują nad własnymi utworami i wspólnie kreują 12 wydarzeń literackich w Polsce i Norwegii. Projekt obejmował również 12 seminariów wiedzy poświęconych roli literatury w walce o prawa człowieka prowadzonych przez pisarzy-rezydentów ICORN.

Firma zebrała materiały oraz opracowała dokumentację aplikacyjną, w ramach której wnioskowane dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 opiewało na kwotę 1 296 126 zł

Mimo uzyskania ok. 78% możliwych do zdobycia punktów, projekt zajął 15. miejsce na liście rankingowej dużych projektów i nie został skierowany do dofinansowania.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696