Subito Dotacje

 

Kultura


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Muzeum Sztuki w Łodzi

Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi

Platforma, której budowa jest przedmiotem projektu ma na celu nie tylko udostępnienie zasobów w wersji cyfrowej, ale również posłuży organizacji procesu zwiedzania wystaw i uczestniczenia w innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym jak największemu gronu odbiorców. Zaplanowano budowę nowoczesnego systemu informatycznego pozwalającego nie tylko na pełne udostępnianie zasobów w wersji cyfrowej, ale także umożliwiającego w prosty sposób organizację merytorycznej działalności Muzeum wraz z systemem rezerwacji biletów on-line. Wśród planowanych efektów realizacji przedsięwzięcia można wymienić: wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych; bezpieczny i sprawny dostęp do sztuki współczesnej; łatwiejszy dostęp do zasobów Muzeum; przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sukcesywne zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Muzeum Sztuki w Łodzi, co pozytywnie wpływa na wyrównanie szans oraz w znacznym stopniu ogranicza zjawisko „cyfrowego wykluczenia”. Łączna wartość projektu to 684 911,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - 324 572,14 zł.

Nasza firma przygotowała dokumentację aplikacyjną dla powyższego projektu (w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie), dzięki czemu projekt został sklasyfikowany na drugim miejscu na liście rankingowej i skierowany do dofinansowania.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696