Subito Dotacje

 

Kultura


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego - Sokolarnia

Projekt zakładał podniesienie świadomości społecznej dotyczącej różnorodności biologicznej, w szczególności dotyczącej ptaków drapieżnych. Założono realizację takich działań jak:

- budowa ośrodka sokolniczego o przeznaczeniu edukacyjno-badawczym

- opracowanie i przeprowadzenie programów edukacyjnych dla poszczególnych grup docelowych

- stworzenie systemu monitoringu ptaków (m. in. za pośrednictwem minikamer na głowie ptaka)

- organizacja festiwalu sokolniczego z pokazami lotów

- organizacja konferencji z udziałem specjalistów związanych z przyrodą

- stworzenie i ekspozycja stałej wystawy nt. ptaków drapieżnych

W ramach naszej usługi wykonaliśmy następujące zadania:

- opracowanie kształtu projektu, zgodnego z wymaganiami Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach MF EOG 2009-2014, a także spełniającego oczekiwania wnioskodawcy,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie wspólnie z wnioskodawcą wszystkich obowiązkowych załączników dla programu,

- złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach MF EOG 2009-2014, z wnioskowaną kwotą dofinansowania prawie 2,3 mln zł.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną, dzięki czemu zajął wysokie miejsce na liście rankingowej. Ze względu na obostrzenia w zakresie kosztów, dla projektu przyznano mniejsze dofinansowanie – w wysokości 546 869,00 zł.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696