Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia

Złożony projekt zakładał kompleksowe podejście do poprawy sytuacji zdrowotnej osób po 60. roku życia, przewlekle chorych i niesamodzielnych, zamieszkujących Zagłębie Dąbrowskie. Głównym zadaniem w ramach przedsięwzięcia była rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, dzięki której powstaną Oddział Geriatryczny i Oddział Paliatywny.

Zakres usługi obejmował:

- konsultacje z personelem merytorycznym i administracyjnym Wnioskodawcy oraz zespołem architektów

- sformułowanie kształtu projektu, odpowiadającego potrzebom inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz wymaganiom Programu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” współfinansowanego ze środków MF EOG i NMF na lata 2009-2014,

- opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, a także wspólnie z wnioskodawcą wszystkich obowiązkowych załączników do wniosku,

- złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” współfinansowanego ze środków MF EOG i NMF na lata 2009-2014, z wnioskowaną kwotą dofinansowania ponad 18 mln zł.

Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych w ramach programu, projekt trafił na listę rezerwową.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696