Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy polsko - ukraińskimi ośrodkami medycznymi w zakresie chirurgii onkologicznej i transplantologii w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko - ukraińskiego przygranicza

W ramach projektu założono wyposażenie bloków operacyjnych i pracowni szpitala w Lublinie oraz Obwodowego Szpitala Klinicznego we Lwowie. Ponadto zaplanowano realizację konferencji medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej i transplantologii, szkoleń, staży oraz pikników medycznych.

Za pośrednictwem naszej firmy osiągnięto partnerstwo z Lwowskim Regionalnym (Obwodowym) Szpitalem Klinicznym we Lwowie. Partnerstwo umożliwiło start wnioskodawcy w procesie aplikacyjnym do działania 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Subito Advising stworzyło całość obszernej dokumentacji aplikacyjnej, na którą składały się m. in. wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, a wnioskowane dofinansowanie opiewało na ponad 2,8 mln EUR.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Z uwagi na dużą konkurencję oraz nacisk oceniających na wybór projektów o charakterze symetrycznym, nie został wybrany do dofinansowania.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696