Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

SPZOZ w Puławach

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach

Projekt obejmował będzie następujące zadania: zakup aparatury medycznej na Szpitalny Oddział Ratunkowy., zarządzanie projektem oraz informacja i promocja. Łączna wartość projektu wyniosła 481 250,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 409 062,50 zł.

Nasza firma, mimo otrzymania bardzo krótkiego terminu wykonania zlecenia (ok. tygodnia) przygotowała w pełni prawidłową dokumentację aplikacyjną (w tym wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności), na podstawie wskazany projekt pozakonkursowy został skierowany do dofinansowania.

Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Projekt obejmował następujące zadania:

  • Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (prace remontowo-budowlane).
  • Zakup sprzętu medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
  • Zakup dodatkowego wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (m. in. maszyna sprzątająca i umeblowanie biurowe i gospodarcze).

Głównym celem projektu była poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze oddziaływania SOR-u SP ZOZ w Puławach.

W ramach usługi wykonaliśmy następujące działania: 

- Analiza oczekiwań inwestycyjnych Wnioskodawcy

- Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do POIiŚ 2014-2020 z wnioskowaną kwotą dofinansowania ponad 2,5 mln zł.

Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i w efekcie uzyskał wnioskowane dofinansowanie.
 

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696