Subito Dotacje

 

Ochrona zdrowia


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

WSZPZOZ im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zakup ambulansu transportowego typu A2

Subito Advising odpowiadało za opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w ramach naboru wniosków do Poddziałania 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia, w ramach Działania 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006, z wnioskowanym dofinansowaniem w wysokości blisko 109 tys. zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, jednak zdobyta liczba punktów nie pozwoliła na uzyskanie wnioskowanego dofinansowania.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696