Subito Dotacje

 

Pozostałe


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Gmina Miasto Kobyłka

Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka

Przedsięwzięcie Miasta Kobyłka polegało na przeprowadzeniu prac rewitalizacji ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka. Prace prowadzone będą w następujących lokalizacjach:
- Obszar przy Rondzie Cudu nad Wisłą/Rynek,
- Obszar wzdłuż ulicy Bohaterów Ossów,
- Obszar ulica Ręczajska/Nadarzyńska/Leśna.
W każdej z w/w lokalizacji projekt obejmuje kilka równoległych działań ukierunkowanych na zachowanie i zapobieganie procesom utraty różnorodności biologicznej poprzez aktywną ochronę połączoną z rewitalizacją zieleni oraz rozwój małej infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności cennego przyrodniczo obszaru w granicach Kobyłki. 

Łączna wartość inwestycji to 5 612 760,24 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie z Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 4 056 142,40 zł.

Zespół Subito Advising mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie dokumentacji (ok. 2 tygodni) opracował wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności i inne załączniki. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, dzięki czemu znalazł się na liście rankingowej i uzyskał wnioskowane dofinansowanie.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696