Subito Dotacje

 

Pozostałe


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Gmina Białobrzegi

Białobrzegi urzekają - zagospodarowanie terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji

Projekt obejmował prace rewitalizacyjne terenów leżących nad rzeką Pilicą w miejscowości Białobrzegi. W ramach projektu przewidziano m. in. następujące zadania:

- Prace związane z wyniesieniem terenów pod zieleń,

- Wykonanie traktów spacerowych wraz z placami. W ramach tego zadania alejki spacerowe dostaną nową nawierzchnię, ponadto stworzona zostanie infrastruktura towarzysząca.

- Utworzenie terenów zielonych,

- Budowa drogi dojazdowej z parkingami,

- Budowa parkingu na 60 miejsc wraz z jezdnią manewrową,

- Zakup i montaż małej architektury.

Łączna wartość inwestycji to 8 765 388,37 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie z Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 7 450 580,11 zł.

Zespół Subito Advising mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie dokumentacji (ok. 2 tygodni) opracował wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności i harmonogram realizacji projektu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, dzięki czemu znalazł się na liście rankingowej. Niestety ze względu na bardzo małą alokację oraz dużą liczbę wniosków, jest tylko projektem rezerwowym.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696