Subito Dotacje

 

Pozostałe


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Ministerstwo Cyfryzacji

Otwarte dane plus

Zakres działań planowanych w projekcie Ministerstwa Cyfryzacji w partnerstwie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Otwarte dane plus” to:

- poprawa dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania danych publicznych z 4 baz danych partnerów projektu:  Dziedzinowych Baz Wiedzy – partner Główny Urząd Statystyczny; rejestrów publicznych w turystyce (Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, Centralnego Wykazu Przewodników Górskich, Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) – partner Ministerstwo Sportu i Turystyki; Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) – partner Ministerstwo Finansów.

- stworzenie Laboratorium Otwartych Danych - ośrodka ułatwiającego wypracowanie polityki otwartości danych w poszczególnych urzędach. Laboratorium zapewniać będzie kompleksowe wsparcie dla urzędów w zakresie: prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania danych,

- uruchomienie Akademii otwartych danych (AOD) w formule kursu/studiów podyplomowych dla osób zatrudnionych w administracji, zajmujących się na co dzień danymi publicznymi i ich udostępnianiem. Celem AOD będzie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych,

- rozbudowa portalu danepubliczne.gov.pl o nowe funkcjonalności ułatwiające grupie uprawnionych użytkowników monitorowanie zasobów, ich ilości, jakości, częstotliwości aktualizacji itp. Na portalu powstaną również narzędzia usprawniające komunikację i wymianę doświadczeń w szczególności dla pełnomocników ds. otwartości danych , takie jak forum, nowe narzędzia monitorujące i sieciujące,

- rozwinięcie współpracy sieci dla pełnomocników ds. otwartości danych poprzez organizację wizyt studyjnych oraz grywalizację;

- upowszechnianie informacji na temat potencjału danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyści wynikających z ich otwierania, wymiana doświadczeń z innymi instytucjami, także zagranicznymi.

Łączna wartość projektu to 36 190 032,41 zł, w tym w kwocie 32 425 837,46 zł) finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Nasz zespół odpowiadał za przygotowanie elementów studium wykonalności:

- Analiza otoczenia projektu ( w tym analiza SWOT),

- Analiza wykonalności,

- Analiza wariantów,

- Analiza techniczna,

- Analiza ekonomiczno-finansowa,

- Analiza kosztów i korzyści,

wraz z harmonogramem projektu (diagramem Gantta oraz diagramem struktury produktów projektu i diagramem następstwa produktów projektu).

Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym i w dn. 28 lutego 2019 roku skierowany został do dofinansowania i realizacji.

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696