Subito Dotacje

 

Pozostałe


 

Kliknij na nazwę klienta/projekt, by dowiedzieć się więcej

Gmina Grodzisk Mazowiecki – POZOSTAŁE

Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki

Założeniem projektu była budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotowy projekt zakładał wybudowanie 15 punktów alarmowych w Gminie Grodzisk Maz., składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania. Nowoczesny system będzie jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Budowany system to zespół urządzeń służących do powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach, składający się z centrum sterowania (zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.) oraz punktów alarmowych zlokalizowanych w wytypowanych miejscach gminy, wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe. Łączny koszt inwestycji wynosi 538 244,08 zł, w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: 416 533,96 zł.

Nasz zespół opracował wniosek o dofinansowanie dla powyższego projektu, dzięki czemu projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został skierowany do dofinansowania (1. miejsce na liście rankingowej).

BUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W RAMACH REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Projekt zakładał prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie objęło prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego (utwardzenie nawierzchni, przygotowanie ciągów pieszo-rowerowych, montaż małej architektury i toalet, przygotowanie placu zabaw i siłowni plenerowej, przebudowa instalacji elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nasadzeń i zieleni, przygotowanie chodnika i parkingu), termomodernizację znajdującego się w pobliżu Stawów obiektu do obsługi terenu (wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych) oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29 w pobliżu planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej na cele lodowiska w okresie zimowym oraz Jarmarku Produktów Regionalnym w pozostałym okresie roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 6 821 352,61 zł.

Nasz zespół przygotował pełną dokumentację aplikacyjną dla tego projektu (w tym wniosek i studium wykonalności) oraz konsultował zakres projektu celem uzyskania możliwie największej liczby punktów. W efekcie projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a dzięki maksymalnej liczbie punktów został sklasyfikowany na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Dofinansowanie dla przedmiotowego projektu z Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wyniosło 4 933 034,20 zł, w tym 4 110 861,83 zł ze środków UE oraz 822 172,37 zł z Budżetu Państwa (w związku z rewitalizacyjnym charakterem projektu).

 

powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696