fundusze europejskie

Subito Dotacje

 

Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R
Działanie 2.1: „Sektorowe programy B+R”
Program sektorowy: „WoodINN”

 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa beneficjenta: Subito Advising
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0109/17
Data podpisania umowy: 27.12.2017 r.
Wartość projektu: 2 054 541,57 zł
Kwota dofinansowania: 1 551 616,91 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2018
Zakończenie realizacji projektu: 29.11.2020

 

O projekcie:

Celem głównym projektu jest stworzenie unikalnej linii mebli przeznaczonej do wnętrz komercyjnych, w tym biurowych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego i filtracji powietrza.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac przemysłowych, badań eksperymentalnych i rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego produktu - systemu mebli z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego ze sterowaniem IT, który pozwoli na podniesienie jakości środowiska, w tym głównie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzenie roślinności do wnętrz oraz zastosowanie elementów filtrujących umożliwi redukcję zanieczyszczeń powietrza, nawilży je oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ludzką psychikę. Rezultatem projektu będzie nowy produkt - opracowana unikalna na skalę światową linia mebli do wnętrz komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodów wertykalnych.
Meble takie są odpowiedzią na stale spadającą ilość powierzchni pokrytej roślinnością głównie w miastach, wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza oraz panującym trendem - wzrostem zapotrzebowania na zwiększenie udziału roślinności w miastach, w przestrzeniach komercyjnych, w tym biurowych gdzie przez wiele godzin pracują ludzie. Produkty mają łączyć funkcje użytkowe typowych mebli i ergonomiczne użytkowanie z dobroczynnym działaniem roślin na jakość powietrza. Badania naukowe dowodzą, iż obecność roślin we wnętrzach ma pozytywny wpływ na efektywność pracy oraz lepsze samopoczucie fizyczne oraz ludzką psychikę. Wyniki prac badawczych B+R w postaci gotowych prototypów, w tym linii pilotażowych będą testowane w środowisku rzeczywistym, aby powstała linia nowoczesnych produktów jak najlepiej spełniająca swoje funkcje.

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49