Subito Dotacje

 

Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach


 

Nasza firma w maju 2019 roku została wybrana na wykonawcę usługi zarządzania i promocji projektu pt. „Termomodernizacja i modernizacja energetyczna domu parafialnego wraz z kaplicą w Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”, realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Dla projektu Parafia pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 726 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie wynosiła 1 136 773,38 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku domu parafialnego wraz z kaplicą Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Prace termomodernizacyjne obejmowały m. in. docieplenia, wymianę stolarki zewnętrznej, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania na nową.

Do obowiązków naszej firmy w ramach usługi zarządzania należały m. in. obsługa rozliczenia projektu w systemie SL2014, obsługa zadań związanych z realizacją rzeczowo-finansową projektu, opisywanie faktur, monitorowanie wydatków pod kątem ich kwalifikowalności, korekty dokumentacji rozliczeniowej czy aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej. W zakresie promocji projektu odpowiadaliśmy za dostawę tablicy informacyjno-promocyjnej, dokumentowanie działań informacyjno-promocyjnych oraz dbanie o stosowanie wytycznych z zakresu informacji i promocji.

Projekt zakończył się w pierwszej połowie 2020 roku – uzyskana dotacja została w pełni rozliczona i wypłacona beneficjentowi.

         

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696