Subito Dotacje

 

Subito Advising


 

Podjęcie kilka lat temu decyzji o rozszerzeniu działalności firmy Subito Advising o przygotowywanie i sprzedaż zielonych ścian/ogrodów wertykalnych (wraz z powstaniem nowej marki firmy: Wertykalni.pl), wiązało się z potrzebą skorzystania z dodatkowego wsparcia finansowego niezbędnego do rozwoju tego obszaru.

Dzięki doświadczeniu zespołu firmy w pozyskiwaniu środków zagranicznych dla klientów sektorów publicznego i prywatnego, w latach 2016-2020 wdrażano równolegle aż 5 projektów współfinansowanych ze środków UE, z czego trzy są jeszcze realizowane. Wszystkie projekty własne firmy były oczywiście zarządzane i rozliczane w 100% w oparciu o własne zasoby kadrowe Subito Advising.

Pierwszym z projektów firmy dofinansowanych ze środków zagranicznych było przedsięwzięcie pt. „Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw i Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowany był w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 12 grudnia 2017 roku. Przedmiotem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu, jakim jest mobilny ogród wertykalny - gotowy moduł z wbudowanym systemem nawadniania. Zakres projektu obejmował współpracę z dwoma instytutami badawczymi. Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego obejmowała opracowanie nowego projektu wzorniczego pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Współpraca z Instytutem Ogrodnictwa miała na celu jak najlepsze dopracowanie parametrów uprawy roślin w systemie wertykalnym, zdobycie nowej wiedzy dotyczącej aspektów uprawy roślin w specyficznych warunkach w tym bezglebowych, parametrów zastosowanego podłoża i gatunków roślin oraz wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do opracowania produktu najwyższej jakości – bezpiecznego ogrodu wertykalnego o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Projekt zakładał m.in. przeprowadzenie badań nad ulepszeniem technologii budowy różnych wariantów ogrodów wertykalnych pod kątem materiałów konstrukcyjnych - wytrzymałych, w tym odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W rezultacie powstał produkt o zdecydowanie lepszym dizajnie pod względem wizualnym oraz funkcjonalnym, bardziej przyjazny użytkownikom oraz dopracowany pod względem warunków i parametrów uprawy. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 375 tys. zł, a dofinansowanie – 216 365,52 zł. Projekt został już w pełni zakończony i rozliczony na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nasza firma skorzystała również z możliwości pozyskania dofinansowania na II etap ww. projektu pt. „Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw i Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowany jest w okresie od 4 listopada 2019 roku i zakończy się jeszcze w 2020 roku. Wartość projektu to 644 810,00 zł zł, z czego dofinansowanie UE - 366 965,03 zł. Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułów z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, których projekt opracowano w etapie usługowym. Wdrożenie produktu będzie możliwe dzięki zakupowi środków trwałych na potrzeby nowego zakładu firmy w Terespolu, w którym prowadzone będą prace montażowe ogrodów wertykalnych w oparciu o wyprodukowane wcześniej dzięki zakupionym i zoptymalizowanym formom, moduły. Celami długofalowymi przedmiotowego wdrożenia będą:
- zwiększenie konkurencyjności produktów firmy dzięki odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby konsumentów w zakresie zielonych technologii (wdrożeniu opracowanych modułów), jak również potencjalnie niższym cenom ofertowym (dzięki produkcji modułów w oparciu o własne formy),
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów firmy w postaci ogrodów wertykalnych oraz gotowych modułów, dzięki utworzeniu nowego zakładu służącego do jednoczesnego montażu/przygotowania większej ilości produktów.

Kolejnym, zakończonym już projektem firmy Subito Advising, który został dofinansowany ze środków zagranicznych było przedsięwzięcie pt. „Internacjonalizacja marki Wertykalni.pl w zakresie systemów gotowych modułów ogrodów wertykalnych oraz wertykalnego systemu urban farming”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach 3.2 Internacjonalizacja MŚP i Poddziałania 3.2.2 Modele biznesowe był realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Przedmiotem projektu była internacjonalizacja firmy Subito Advising, marki Wertykalni.pl w zakresie produktów: gotowych modułów ogrodów wertykalnych do wnętrz i na zewnątrz oraz wertykalnego systemu uprawy roślin użytkowych typu Urban farming dzięki wprowadzeniu nowego modelu biznesowego. Poprzez internacjonalizację swoich produktów firma zamierzała zdywersyfikować rodzaje grup odbiorców oraz rynki zbytu biorąc udział w międzynarodowych imprezach targowych w Niemczech oraz w Polsce. Poszerzenie rynku odbiorców w krajach bardziej zamożnych, w tym zwłaszcza na terenie Niemiec daje szanse rozwoju firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia, eksportu-sprzedaży i przychodu. Produkty, które dzięki projektowi mają być przedmiotem eksportu są przygotowane w ramach współpracy B+R firmy z jednostkami naukowo-badawczymi: Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz  Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Planując udział w imprezach międzynarodowych firma przeprowadziła szereg działań marketingowych mających na celu promocję produktu na rynku niemieckim, co wpłynęło na lepszą rozpoznawalność marki oraz zachęciło potencjalnych kontrahentów do współpracy. W efekcie przedmiotowego projektu produkty firmy zostały zaprezentowane na targach mebli i wyposażenia wnętrze w Kolonii (Niemcy), Targach Warsaw Home Expo w Warszawie, Międzynarodowych Targach Poznańskich Gardenia oraz Międzynarodowej Wystawie „Zieleń to Życie” w Warszawie. Przeprowadzono również badania potwierdzające deklarację zgodności CE na rynek UE dla 3 produktów firmy. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 157 tys. zł, a dofinansowanie – 62 128,13 zł. Projekt został już w pełni zakończony i rozliczony na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Trzecim z projektów, na jaki dofinansowanie ze środków unijnych uzyskała nasza firma jest przedsięwzięcie pt. „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 2.1 Sektorowe programy B+R i Programu sektorowego WoodINN. Na projekt trwający od początku 2018 roku, planowany do zakończenia z przed końcem 2020 roku firma uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 551 616,91 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac przemysłowych, badań eksperymentalnych i rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego produktu - systemu mebli z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego ze sterowaniem IT, który pozwoli na podniesienie jakości środowiska, w tym głównie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzenie roślinności do wnętrz oraz zastosowanie elementów filtrujących umożliwi redukcję zanieczyszczeń powietrza, nawilży je oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ludzką psychikę. Rezultatem projektu będzie nowy produkt - opracowana unikalna na skalę światową linia mebli do wnętrz komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodów wertykalnych.

Subito Advising Sp. z o. o. jest również beneficjentem projektu pt. "Ochrona własności przemysłowej w zakresie rozwiązań technicznych oraz wzornictwa przemysłowego związanych z modułami z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego". Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw i Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej realizowany będzie w latach 2020-2022. Wartość projektu to 404  424,50 zł zł, z czego dofinansowanie UE - 177 533,25 zł. Projekt zakłada uzyskanie ochrony własności przemysłowej w zakresie rozwiązań technicznych oraz wzornictwa przemysłowego związanych z modułami z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego.

 

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696