Subito Dotacje

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny


 

Dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w 2014 roku realizowana była usługa zarządzania finansowego projektu pt. "Polsko-norweskie ludowe inspiracje taneczne". Po skutecznym opracowaniu przez naszą firmę dokumentacji aplikacyjnej dla ww. przedsięwzięcia, zostaliśmy wybrani również do zarządzania finansowego projektu.

Dofinansowanie w wysokości 577 800,00 zł (projekt został sklasyfikowany na 6. Miejscu spośród projektów małych w ramach I naboru wniosków dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 – była to najwyższa przyznana dotacja w tym naborze) dało w styczniu 2014 roku początek realizacji wspólnej inicjatywy Zespołu „Śląsk” i norweskiej grupy tanecznej „Strilaringen”.

Współpraca obydwu zespołów miała na celu:

- promowanie polskich i norweskich tradycyjnych tańców i pieśni ludowych, zarówno w kraju ich pochodzenia, jak i za granicą,
- rozwój wiedzy i umiejętności tanecznych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację specjalistycznych warsztatów i stworzenie materiałów edukacyjnych na stronie www projektu i płycie dokumentującej jego realizację,

- wzmocnienie współpracy i roli w kształtowaniu narodowej kultury, polskich i norweskich zespołów pieśni i tańca ludowego.

 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 8 serii warsztatów tańców ludowych Polski  Norwegii. Ponadto odbyło się 10 przedstawień muzyczno-tanecznych w Polsce (woj. śląskie) i w Norwegii (Hordaland). W ramach otwartych dla publiczności występów, zespoły „Śląska” i „Strilaringen” prezentowały się wspólnie, wykonując znane tańce ludowe. Na zakończenie wydany zosta; film dokumentujący wydarzenia w Polsce i Norwegii, w ramach którego w prosty sposób zaprezentowane zostały podstawowe kroki tańców ludowych, stanowiąc tym samym doskonały materiał edukacyjny dla wszystkich miłośników tej dziedziny kultury.

 

Przykładowe liczby prezentujące efekty projektu:

Ponad 1 900 widzów na 11 koncertach w Polsce i Norwegii (m. in. siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie, w Teatrze Nowym w Zabrzu, w Filharmonii Częstochowskiej, Concertteater w Bergen czy Voss Kulturhus)

104 osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, w tym organizację koncertów i warsztatów

Ponad 3 000 materiałów reklamowych, w tym płyty DVD z filmem dokumentującym projekt

Firma Subito Advising dla przedmiotowego projektu świadczyła kompleksową usługę zarządzania, obejmującą m. in. przygotowywanie wniosków o płatność, opracowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych, opisywanie dokumentów finansowych, nadzór nad prawidłowym wdrażaniem działań informacyjno-promocyjnych, kontakt z pracownikami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy przygotowywanie zmian budżetowych/merytorycznych dla projektu.

Projekt zakończono w grudniu 2014 roku, a w kolejnym roku zakończono rozliczanie przedsięwzięcia (w pełni skutecznie, również w świetle przeprowadzonych kontroli dla projektu).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696