Subito Dotacje

 

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi


 

Nasza firma w 2017 roku została wybrana na wykonawcę usługi zarządzania projektem pt. „Termomodernizacja wybranych budynków PWSFTviT w Łodzi”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Dla projektu Uczelnia pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 2,2 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Priorytetu I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 020 285,34 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków PWSFTviT w Łodzi poprzez głęboką termomodernizację budynków A, B, H, J i W. Prace termomodernizacyjne obejmowały m. in. docieplenia, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, izolacje, wymiany przewodów i grzejników, modernizację systemu ogrzewania/ciepłej wody czy montaż pompy ciepła w jednym z budynków.

Do obowiązków naszej firmy w ramach usługi zarządzania należały m. in. obsługa rozliczenia projektu w systemie SL2014, współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego i udział w naradach budowlanych, przygotowywanie opisów do dokumentów, przygotowywanie wniosków o zaliczki i refundacje poniesionych wydatków czy aktualizacja dokumentacji w przypadku powstawania zmian w projekcie.

Projekt zakończył się z końcem 2018 roku, natomiast w drugiej połowie 2019 roku NFOŚiGW wypłacił końcową refundację, co potwierdziło końcowe rozliczenie projektu.

          

 

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696