Subito Dotacje

 

Powiat Przasnyski


 

Nasz zespół w latach 2015-2017 był odpowiedzialny w latach 2015-2017 za zarządzanie finansowe niezwykle istotnego dla społeczności powiatu przasnyskiego projektu pt. „Profilaktyka  chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”. Wcześniej, w 2014 roku Subito Advising przygotowało dla Powiatu Przasnyskiego dokumentację aplikacyjną, na podstawie której przyznane zostało dla projektu dofinansowanie z Funduszy Norweskich edycji 2009-2014 (projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów).

Pierwotne dofinansowanie (i zarazem wartość całego przedsięwzięcia) dla projektu wynosiło 3 661 927,00 zł. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie świadomości społecznej na temat czynników chorób układu krążenia i postaw prozdrowotnych dla serca i układu krwionośnego oraz zwiększenie odsetka osób korzystających z opieki kardiologicznej. Realizowane w ramach projektu badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia oraz promowanie postaw prozdrowotnych (warsztaty edukacyjne, zajęcia na basenie – możliwe do kontynuowania również po zakończeniu projektu) przyczynią się do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego. Z projektu skorzystali przede wszystkim aktywni i bierni palacze, osoby po 45-tym roku życia i rodziny osób z chorobami układu krążenia.

Stosunkowo wysoki budżet jak na działania miękkie udało się niemal w 100% wykorzystać, również dzięki wydłużeniu projektu o 4 miesiące oraz wdrożeniu dodatkowych działań, takich jak dodatkowe zajęcia na basenie, zawody sportowe czy zakup urządzeń do szkolnych siłowni. Nasza firma oprócz elastycznego podejścia do zarządzania finansowego projektem, pod koniec 2016 roku opracowała również wniosek o dofinansowanie dodatkowych działań projektowych zaplanowanych na okres od stycznia do kwietnia 2017 roku. Za ten krótki okres czasu udało się rozliczyć blisko 670 tys. zł. W sumie dzięki naszemu wsparciu rozliczono projekt o łącznej wartości 4 174 159,55 zł, tj. prawie 1 mln EUR.

W szczególności imponujące (biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie brali udział wyłącznie mieszkańcy powiatu przasnyskiego) są liczby dotyczące projektu:

 

12 820 osób wzięło udział w programie promocji zdrowia (uczestnicząc w zajęciach na basenie i sali sportowej),

2 800 osób wykonało badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia,

1 800 uczniów poddano pomiarom wzrostu i wagi w kierunku nadwagi,

100 osób wzięło udział w warsztatach gastronomicznych i zajęciach relaksacyjnych,

Firma Subito Advising dla przedmiotowego projektu świadczyła kompleksową usługę zarządzania finansowego, obejmującą m. in. przygotowywanie wniosków o płatność, opracowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych czy przygotowywanie zmian budżetowych/merytorycznych dla projektu.

Projekt zakończono w kwietniu 2017 roku – w tym samym roku zakończono rozliczanie przedsięwzięcia (w pełni skutecznie).

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego      (gm. Stare Babice)

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:30 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696